Baranov, V., L. Mametova, and V. Korovin. “Modelling of Metasomatosis in Radiogenic Rocks As a Factor of Transformation of Their Properties”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 1, Mar. 2020, pp. 86-95, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195478.