Omelchenko, V., and P. Pigulevskiy. “Geological Structure of the Ingulets-Kryvyi Rih-Krupetsk Suture Zone Within Northern Side of the Dnipro-Donets Depression”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 4, Sept. 2020, pp. 108-19, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210675.