Andrushchenko, Y., V. Osadchy, A. Liashchuk, and I. Kornienko. “Instrumental Observations at the Rivne NPP Permanent Seismic Monitoring Network”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 4, Sept. 2020, pp. 133-41, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210677.