Khazan, Y. “Coronavirus Scent”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 5, Nov. 2020, pp. 233-48, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i5.2020.215368.