Ganiev, O. Z. ., T. A. Amashukeli, L. V. . Farfuliak, and K. V. . Petrenko. “Organization of the Stationary Seismological Observations Point”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 43, no. 5, Nov. 2021, pp. 232-40, doi:10.24028/gzh.v43i5.244085.