Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Tyapkin, Yu., Naftogaz of Ukraine
Tyapkin, Yu. K., Naftogaz of Ukraine
Tyapkin, Yu. K., Limited Liability Company "Yug-Neftegazgeologiya", Kyiv, Ukraine
Tyapkin, Yu. K., "Yug-Neftegazgeologiya"
Tyapkin, Yu. K., Yug-Naftogazgeologiya, Kyiv
Tyapkin, Yu. K., The Ukrainian State Geological Prospecting Institute of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine
Tyapkin, Yu. K., Ukrainian State Geological Prospecting Institute
Tyshchenko, Yu.Ye., State Institution "Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine"

U

Ulrich, B., Eastern atlas Geophysical prospecting, Berlin
Usenko, O., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Usenko, O., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Usenko, O. V., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Usenko, O. V., Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Usenko, O. V., S.I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine
Usenko, O. V., Institute of geophysics by S. I. Subbotin name of the National Academy of sciences of Ukraine
Usenko, O.B., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Usenko, O.V.
Usenko, O.V., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)
Utkin, V. I., Institute of Geophysics, Ural Branch of RAS
Uvarov, V. N., Institute of Cosmophysical Research and Propagation of Radio Waves of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Uvarov, V.N.

V

Vakhnenko, V. O., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Vakulovich, D. V., S.I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine
Varentsov, Iv. M., Center for Geoelectromagnetic Studies of the Institute of Physics of the Earth, RAS
Varentsov, Iv.M., Geoelectromagnetic Research Center, Institute of Physics of the Earth, RAS
Vasilenko, A., Kyiv National University "Institute of Geology"
Vasiliev, A., Institute of Oceanology Bulgarian Academy of Sciences
Vasilik, P. V., International Scientific and Educational Center of Information Technologies and Systems of the National Academy of Sciences and the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine
Vengrovich, D. B., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Verkhovtsev, V. G., Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine
Verkhovtsev, V.G., Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Ministry of Emergency Measures of Ukraine
Verkhovtsev, V.G., State Institution "Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine"
Verpahovskaya, A., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Verpahovskaya, A. O., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of UkraineFeatures of processing of marine seismic observations using finite-difference full-wave migration
Verpahovskaya, A. O., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Verpakhovskaya, A., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Verpakhovskaya, A. O., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Verpakhovskaya, A. O., Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Vhatkar, R. S., Shivaji University Kolhapur
Vikhot, Yu. M., Franko Lviv National University, Lviv
Vikhot, Yu. M., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Vikhot', Yu. M., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Vikhot', Yu. M., Franco Lviv National Universite
Viktorenko, I. A., National Mining University
Vol'fman, Yu.M., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Volfman, Yu., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Volfman, Yu. M., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Volfman, Yu.M., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Volfman, Yu.M., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Volkova, O. V., Naftogaz of Ukraine
Voloshin, V. G., Odessa State Ecological University
Volotskov, M. Yu., Russian State Geological Prospecting University
Voytsitskiy, M., Zhytomyr State Technological University
Vyzhva, A., T. Shevchenko Kyiv National University
Vyzhva, S.
Vyzhva, S.A., Taras Shevchenko Kyiv National University

W

Wang, Y., Department of Earth Science, Zhejiang University, Hangzhou

Y

Yakimchik, A. I., S.I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine
Yakimchuk, N. A.
Yakimchyk, A. I., S.I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine
Yakovlev, A. G., Lomonosov Moscow State University
Yakuhno, V.I., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Yakukhno, V., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Yakymchuk, N. A., Institute of Applied Ecology, Geophysics and Geochemistry, Management and Marketing Center of Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Yakymchuk, N. A., Center for Management and Marketing in the field of Earth Sciences IGN NAS of Ukraine
Yanovskaya, T. B., St. Petersburg University
Yanovsky, T. B., St. Petersburg State University
Yatsiuta, D. A., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Yatsyuta, D. A., South Oil and Gas Geology
Yavolovskaya, O.V., M. Nodia Institute of Geophysics, Tbilisi
Yegorova, T., S.I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine
Yegorova, T., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Yegorova, T.P., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Yelenskaya, M., Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw
Yentin, V.A., State Enterprise "Ukrainian Geological Company", Kyiv
Yeske, A., Humboldt-Universität zu Berlin
Yosifov, D., Scientific and Technical Union for Mining, Geology and Metallurgy, Sofia
Yurkov, A. K., Institute of Geophysics, Ural Branch of RAS
Yushin, A., Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Yuskiv, Yu.V., State Institution "Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine"

Z

Zaets, A. N., S.I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine
Zaets, L., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Zaets, L. N., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Zaets, L. N., S.I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine
Zaets, L. N., Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Zaets, L. N., Institute of Geophysics by S.I. Subbotin name of the National Academy of Sciences of Ukraine
Zagorodnyuk, P. A., Union of Geologists of Ukraine, Kyiv
Zaitsev, G. N., S.I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine
Zakharchuk, S. M., State Service of Geology and Mineral Resources of Ukraine
Zakharov, I. G., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Zakharov, I. G., South Oil and Gas Geology
Zakharov, I. G., Yugneftegazgeology
Zamanova, A.G., Institute of Geology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku
Zamozhnyaya, N. G., Russian Scientific Research Institute of Geophysical Exploration Methods (VNIIGeoofizika)
Zavgorodnaya, O. V., Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Zavgorodnyaya, O., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Zayac, V., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Zayats, V. B., "Kirovgeologiya"
Zayats, V. B., KP "Kirovgeologiya"
Zayets, L. N., S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine

1101 - 1200 of 1218 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>