DOI: https://doi.org/10.15673/.55/2014.32259

Вплив масла амаранту на корисну мікрофлору людини

О. О. Килименчук, Г. Й. Євдокимова

Анотація


В статті наведено результати впливу масла амаранту та харчових волокон на ріст лактобацил in Vitro.
Встановлено оптимальні співвідношення масла амаранту та харчових волокон , які позитивно впливають на корисну
мікрофлору організму людини . Як тест - культуру було обрано Lactobacillus plantarum – одну із основних симбіотич -
них молочнокислих бактерій кишківника дорослої людини . Засівну культуру вносили у поживне середовище , яке імі -
тувало умови шлунково - кишкового тракту людини . Після термостатування протягом певного часу з усіх досліджу -
ваних пробірок з маслом амаранту та харчовими волокнами і контрольних , відбирали по одному міллілітру і робили
ряд десятикратних розведень . З останніх розведень усіх зразків проби вносили під капустяний агар . Після дводобо -
вого культивування підраховували кількість утворених , характерних для лактобацил колоній . Вивчали морфологічні
та деякі біохімічні ознаки , в результаті чого було доказано , що вирощені лактобацили перебували у стані тургору ,
не модифікували , мали характерні для L.plantarum ознаки . Встановлено , що лактобацили у досліджуваних зразках з
маслом амаранту та харчовими волокнами значно прискорювали свій ріст порівняно із зразками , де були тільки хар -
чові волокна . Приріст клітин під впливом масла амаранту досягав від 60 до 83 відсотків .
В результаті проведених досліджень встановлено , що масло амаранту , як і харчові волокна впливає на колоні -
зацію L.plantarum у кишківнику людини , а визначені оптимальні співвідношення масла амаранту і харчових волокон
дають максимальний приріст необхідних організму лактобацил .

 


Ключові слова


масло амаранту; лактобацили; харчові волокна; екологічна ніша; приріст біомаси

Повний текст:

PDF

Посилання


Шендеров В. А. Медицинская микробная экология и функциональное питание / В. А. Шендеров // Том ІІІ: Пробиотики и функциональное питание. – М.: Изд-во «ГРАНТЪ», 2001. – 288 с.

Bengmark S. Ecoimmunonutrition: A Chalenge for the Third Millenium / S. Bengmark // Nutrition, 1998, V. 14. – № 7/8. – P. 563–572.

Чиркова Т. В. Амарант – культура ХХІ века / Т. В. Чиркова // СОЖ, 1999, № 10. – C. 22–27.

Железняков А. В. Хлеб, зрелище и лекарство / А. В. Железняков // Химия и жизнь. – 2005. – № 6. – С. 56–61.

Єгорова А. В. Насіння амаранту можна уберегти від згубної дії мікрофлори / А. В. Єгорова, Г. Й. Євдокимова, Л. К. Овсянникова та ін. // Зерно і хліб. – 2008. – № 1. – С. 34–35.