ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • А. П. Бочковський Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.54/2014.36335

Ключові слова:

охорона праці, « людський фактор », система автоматизованого управління, професійний ризик, промислова безпека, умови праці, атестація робочих місць

Анотація

У статті запропоновано пріоритетні напрямки удосконалення системи управління охороною праці ( СУОП ) в промисловому комплексі України на основі проведеного аналізу ефективності її функціонування за останні п ’ ять років . Аналіз проводився шляхом дослідження динаміки змін основних показників , що характеризують ефективність СУОП , а саме виробничого травматизму , профзахворювань , стану виробничого обладнання , будівель та споруд , а також виплат щодо відшкодування матеріальної шкоди потерпілим внаслідок нещасних випадків . Встановлено , що динаміка змін кількості профзахворювань , фізичної зношеності виробничого обладнання , матеріальних виплат щодо відшкодування матеріальної шкоди потерпілим має негативний характер , а зниження кількості випадків виробничого травматизму нівелюється його класифікацією як неприпустимого , а також високим значенням коефіцієнта тяжкості . Визначено роль « людського фактору », як головного чинника продукування ризиків ( помилок ) в сучасній системі управління охороною праці України та наведено схематичну модель виникнення небезпек на етапах функціонування СУОП на підприємстві . З метою зменшення впливу « людського фактору », а також поліпшення стану умов праці розроблено та представлено візуальну схему системи автоматизованого оперативного контролю за умовами праці на робочих місцях і управління санітарно - гігієнічними параметрами виробничого середовища ( АСКУ ). Задля удосконалення ефективності системи управління охороною праці , проаспектовано шляхи реформування існуючих служб охорони праці на підприємствах . На робочих місцях з високим ступенем професійного ризику пропонується ввести систему оперативного відео спостереження та реагування на помилкові дії ( порушення вимог інструкцій з охорони праці ) працівника , як невід ’ ємної складової системи АСКУ так і системи управління охороною праці на підприємстві

Біографія автора

А. П. Бочковський, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

канд .  техн .  наук ,  доцент

Посилання

http://www.ukrstat.gov.ua/.

Лесенко Г . Г . До питання оцінки ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві / Г . Г . Лесенко , О . В . Цибульська , С . В . Непогодьєв // Проблеми охорони праці в Україні . – К .: ННДІПБОП , 2011. – Вип . 20.– С . 129–139.

Нетребський О . А . Теоретичні та практичні аспекти оцінювання ризику виникнення небезпек / О . А . Нетребський , А . П . Бочковський // Хранение и переработка зерна . – Днепропетровск : АПК - Информ , 2013. – № 6 (171). – С . 67 – 73.

http://www.dnopkrog.dp.ua 5.http://www.ipcc.ch/.

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/langen/index.htm.

http://www.social.org.ua/.

http://www.ua.all.biz/attestaciya-rabochih-mest-po-usloviyam-trudabsg6909.

Білостоцька В . О . Дослідження витрат на безпеку праці / В . О . Білостоцька , А . О . Водяник , О . В . Малихін , В . Б . Енгстрем // Пробл . охорони праці в Україні . – 2006. – Вип . 11. – С . 37-43.

Водяник А . О . Проблема оцінювання стану виробничого травматизму в Україні / А . О . Водяник // Пробл . охорони праці в Україні. – 2003. – № 7. – С . 9–14.

Шульга Ю . І . Автоматизований контроль систем безпеки праці та життєзабезпечення / Ю . І . Шульга , С . В . Сукач , М . А . Кобилянський , О . Л . Величко , О . В . Мозговой // Проблеми охорони праці в Україні . – К .: ДУ « ННДІПБОП », 2012. – Вип . 22. – С . 16-26.

Гогіташвілі Г . Г . Системи управління охороною праці . – Л .: Афіша , 2002. – 320 с .

Лесенко Г . Г . Розробка та впровадження СУОП на підприємстві // Охорона праці , 2003. – № 6. – С . 36–38.

Сергієнко М . І . Підвищення охорони праці ткацького виробництва за рахунок впровадження нових систем кондиціювання зі зволоженим повітрям / М . І . Сергієнко , Є . А . Бахтіна // Проблеми охорони праці в Україні . – К .: ДУ « ННДІПБОП », 2012. – Вип . 23. – С . 109–115.

Романчук А . А . Системный менеджмент охраны труда на предприятии . Модели управления . Инф . пособие . Часть 1. –

Ильичевск , 2010. – 236 с .

Systems in focus: Guidance on occupational safety and health management systems, Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), 2009.

Workplace Arrangements for OHS in the 21st Century, Professor David Walters, TUC Professor of Work Environment, School of Social

Sciences, Cardiff University, United Kingdom, July 2003.

BS 8800: 2004 Guide to occupational health and safety management systems, British Standards Institution, London.

Occupational health and safety management systems – Specification, OHSAS 18001:1999 and Guidelines for the implementation of OHSAS 18001, OHSAS 18002:2000, National Standards Authority of Ireland (NSAI).

Systems in Focus – guidance on occupational safety and health management systems, Institution of Occupational Safety and Health, UK,

European Agency for Safety and Health at Work (2007): Facts 76 / EN National economics and occupational safety and health. Bilbao, Spain: European Agency for Safety and Health at Work, ISSN 1681-2123.

Опубліковано

2015-01-18

Номер

Розділ

Організація, економіка, оцінка і прогнози