Вплив іоноозонової обробки на технологічні властивості та якість зерна пшениці

Автор(и)

  • А. І. Ізтаєв Алмаатинський технологічний університет, Kazakhstan
  • Г. Н. Станкевич Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine
  • Ж. Р. Асангвлієва Алмаатинський технологічний університет, Kazakhstan

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.54/2014.36386

Ключові слова:

зерно пшениці, іоноозонная обробка, регресійний аналіз, технологічні властивості, показники якості

Анотація

В роботі викладені результати дослідження впливу концентрації іонів і озону, а також тривалості іоіноозонной обробки на ряд технологічних властивостей і показників якості зерна продовольчої м'якої пшениці сорту «Багорная-56». Експериментальні дослідження з іоноозонной обробці зерна пшениці проводили в Алматінськом технологічному університеті (АТУ) на створеній іоноозонной установці. Технологічні властивості і показники якості вихідного зерна пшениці і минулого іоноозонную обробку (масову частку білка, сирої клейковини і крохмалю, індекс Зелені, питому роботу деформації, твердозерності) визначали в АТУ на приладі «Інфралюм» ФТ-10 методом спектроскопії в ближній інфрачервоній області. Число падіння визначали в Одеській національній академії харчових технологій на приладі ППП-7.
Для скорочення числа дослідів та отримання достовірної інформації про вплив досліджуваних режимних факторовіоноозонной обробки зерна на властивості і показники якості зерна пшениці, обробку та аналіз експериментальних даних проводили з використанням методів планування багатофакторних експериментів, прикладної математичної статистики і регресійного аналізу.
На підставі результатів досліджень встановлено, що іоноозонная обробка впливає на технологічні властивості і показники якості зерна пшениці. Найбільш істотно цей вплив відбивається на таких показниках як твердозерності і число падіння (коефіцієнти варіації для цих показників становлять відповідно 5,74 і 7,59%). Вивчені показники якості зерна пшениці залежно від режимів іоноозонной обробки в порівнянні з контролем можуть як зменшуватися, так і збільшуватися, що дозволяє їх коригувати залежно від подальшого призначення зерна. Встановлені закономірності можуть бути використані для визначення оптимальних режимів іоноозонной обробки зерна пшениці.

Біографії авторів

А. І. Ізтаєв, Алмаатинський технологічний університет

д - р техн .  наук ,  професор

Г. Н. Станкевич, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

д - р техн .  наук ,  професор

Ж. Р. Асангвлієва, Алмаатинський технологічний університет

докторант, PhD

Посилання

Асангаліева, Ж.Р. Підвищення ефективності боротьби зі шкідниками хлібних запасів із застосуванням іоноозонной нанотехнології в зоні кавітації. /Ж.Р. Асангаліева, А.І. Ізтаев, М.М, Маемеров // Матер. междунар. науково-практич. конф. «Інноваційні розвиток харчової, легкої промисловості та індустрії гостинності». 17-18 жовтня 2013 - С. 215-217.

Маемеров, М.М. Іоноозонная технологія у виробництві зернопродуктів / М.М. Маемеров, К.С. Кулажанов, А.І. Ізтаев. - Алмати: НДЦ «Fилим», 2001. - 214 с.

Маемеров, М.М. Наукові основи іоноозонной технології обробки зерна та продуктів його переробки. Монографія /М.М. Маемеров, А.І. Ізтаев, Т.К. Кулажанов, Г.К. Іскакова. - Алмати, 2011. - 246 с.

Розробка та впровадження нанотехнології по обробці, зберіганню та переробці зерна в полі електромагнітної кавітації на елеваторах і зернопереробних підприємствах // Звіт по НДІ. Рук. Ізтаев А.І. № держ. реєстрації 0112РК00655 2013 року - 118 с.

Станкевич, Г.Н. Основні принципи використання озонових технологій у виробничих умовах зернозберігаючих та зернопереробних підприємств. / Г.Н. Станкевич, А.В. Бабков // Матер. междунар. практич. конф. «Ефективні інструменти сучасних наук - 2014», «EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH ЗЕД - 2014», Прага, Р.Н. «Edukation і наука», 27 квітня - 5 травня 2014 СБ доп. конф. Том 26 «Сільське господарство», розведеним 26 «Zemedelstvi zverolekarstvi ». - С. 36-38.

Пшениця. Визначення масової частки білка, вологості, скловидності, кількості та якості сирої клейковини методом спектроскопії в ближній інфрачервоній області з використанням аналізатора ІнфраЛЮМ ФТ-10 Свід-во №224.04.05.056 / 2004. Шифр М 04-37-2004.

Прилад для визначення числа падіння ППП-7. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.biap.ru/pcp7.html

Планування експерименту в дослідженні технологічних процесів. / К. Хартман, Е. Лецьки, В. Шефер та ін. - М.: Світ, 1977. - 552 с.

Математичне моделювання процесів харчових виробництв: Зб. задач: Учеб. посібник /Н.В. Остапчук, В.Д. Камінський, Г.Н. Станкевич, В.П. Чучуй; Під ред. Н.В. Остапчука. - К.: Вища шк, 1992. -. 175 с.

Опубліковано

2015-01-18

Номер

Розділ

Зерно: технологія та якість