ВПЛИВ ПОВІТРЯ, ЗБАГАЧЕНОГО ОЗОНОМ, НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ

Автор(и)

  • Г. Н. Станкевич Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine
  • А. В. Бобков Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine
  • Т. Д. Пушкар Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.54/2014.36388

Ключові слова:

зерно пшениці, озон, біохімічні дослідження, перетравність

Анотація

В статті наведені результати перевірки можливості підвищення перетравності ( харчової та кормової цінності ) зернових мас пшениці шляхом обробки їх озоно - повітряними сумішами ( ОПС ) відповідно до розробленого « Способу підвищення харчової цінності зерна пшениці » та перевірка можливості використання для цього розробленого промислового зразка озоно - генератора « Источник -2 агро М ». В роботі використані класичні моделі зоотехнічних досліджень на тваринах , а також технологічні , фізико - хімічні , біохімічні та мікробіологічні методи аналізу у відповідності до вимог національних і міжнародних стандартів . Підтверджено , що використання обробки ОПС , згідно із вказаним способом , дозволяє підвищити поживні властивості зернової маси шляхом поліпшення перетравності білка пшениці . Інноваційна технологія дозволяє використовувати у кормових цілях зерно пшениці одразу після його обробки , оскільки воно одразу набуває необхідних властивостей і не потребує додаткового часу на дозрівання . При необхідності оброблене зерно можна закладати на зберігання і використовувати за потребою . Мікробіологічне дослідження показало , що збереження поліпшеного санітарногігієнічного стану обробленої за вищезазначеною технологією зернової маси триває протягом 3-4 діб . По закінченню цього терміну , мікробіологічне обсіменіння залежить виключно від умов зберігання та наступної контамінації зернової маси мікроорганізмами.
Результати експлуатації промислового зразка озоно - генератора « Источник -2 агро М » в ході експерименту підтвердили адекватність теоретичних моделей , закладених у конструктивні параметри приладу . Це дозволяє витримувати задані режими виробничої потужності і стабільність роботи всіх складових озоно - генератора , а також свідчить про можливість його використання у виробничих умовах фермерських господарств для обробки зернових мас і використання в інших напрямах господарської діяльності .
За розрахунковими значеннями показників поживності раціону кормів , корм , що отримувала дослідна група був більш цінним , ніж той , що отримувала контрольна група тварин . Застосування обробки ОПС на 4…8 % підвищує перетравність поживних речовин пшениці , яка входить у раціон тварин , і дозволяє підвищити молочну продуктивність корів на 5…10 %. При цьому зберігається високий рівень показників якості молока із тенденцією їх поліпшення за рахунок збільшення масової частки загального білка у молоці.

Біографії авторів

Г. Н. Станкевич, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

д - р техн .  наук ,  професор

А. В. Бобков, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

асп .,  наук .  співроб.

Т. Д. Пушкар, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

канд .  с .- г .  наук

Посилання

Кулик , М . Ф . Сучасні та перспективні технології зберігання і використання вологого зернофуражу [ Текст ] / М . Ф . Кулик , Т . В . Засуха , О . В . Жмудь та ін . – К .: Світ , 2000. – 246 с .

Лоншаков , Г . А . Рост , развитие и сохранность поросят - отъемышей при кормлении кормом , дрожжеваным пивными дрожжами [ Текст ] / Г . А . Лоншаков // Научно - технический бюллетень – Даль НИВИ , 1988. – Т .1. – С . 21-23.

Туяков , Р . Б . Дрожжевание кормов – один из резервов повышения продуктивности животных [ Текст ] / Р . Б . Туяков , В . Д . Ким , Т . С . Сабитов и др . // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана – 1990 г . - № 5. – С . 63-64.

Патент РФ на винахід : RU № 2432779 от 10.11.2011, МПК А 23L 1/18 (2006.01), Луканов С . В . Способ производства вспученного

зерна [ Текст ]. – [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.freepatent.ru/images/patents/28/2432779/patent2432779.pdf.

Лунин , В . В . Физическая химия озона [ Текст ] / В . В . Лунин , М . П . Попович , С . Н . Ткаченко – М .: Изд - во МГУ , 1998 г ., – 480 с .

Graham, D.M. Use of ozone for food processing [ Текст ] / D.M. Graham // Food Technology – 1997, № 51. – Р . 121–137.

Патент України на корисну модель : UA № 73805 від 10.10.2012 р ., МПК (2012.01) A23K 1/00, A23K 1/18 (2006.01), Станкевич

Г . М ., Лукіна Г . Д ., Бабков А . В . Спосіб підвищення харчової цінності зерна пшениці [ Текст ], [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=178540&chapter=description.

Національний стандарт України ДСТУ 3768:2010. ПШЕНИЦЯ Технічні умови . [ Текст ], [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://af.gov.ua/images/stories/files/dsty3768-2010.pdf.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 10846-91. Зерно и продукты его переработки . Метод определения белка . [ Текст ], [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : ttp://vsegost.com/Catalog/28/28268.shtml.

Ермаков , А . И . Методы биохимического исследования растений [ Текст ] / А . И . Ермаков , В . В . Арасимович , М . И . Смирнова - Иконникова и др . – М .: Лесная пром - ть , 1976. – 162 с .

Практическая биохимия белка [ Текст ] / Под ред . Дабре А . – М .: Мир , 1989. – 621 с .

Устройства и оборудованиедля озонотерапии , производимое НПП « Эконика ». Всеукраинская ассоциация озонотерапевтов .

[ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : ttp://ozonetherapy.com.ua/oborudovanie/.

Рационы кормления коров , нетелей , телят , молодняка , быков [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.korallagro.ru/ration_kpc.htm

Комбикорма для КРС [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://bread-harbour.com.ua/ru/kombikorm/kombikorma/kombikorma-dlya-krs.

Томмэ М . Ф . Методика определения переваримости кормов и рационов [ Текст ] / М . Ф . Томмэ – М .: ВИЖ , 1969. – 38 с .

Milk analyzer Lactoscan. Milk analyser for milk laboratories, milk analyzers for milk collecting centers, farms milk analysers, small dairy

farms milkanalyzer, milkanalyser, milkanalyzers, milkanalysers [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://milkotronic.com/.

Опубліковано

2015-01-18

Номер

Розділ

Зерно: технологія та якість