ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРУДУВАННЯ КОМБІКОРМІВ ІЗ ВМІСТОМ ВОЛОГИХ КОРМОВИХ ТРАВ ( частина 2)

Автор(и)

  • Н. В. Хоренжий Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.54/2014.36407

Ключові слова:

екструдування, теплова обробка, комбікорм, оптимізація, режим, вологість, продуктивність, каротин, енергоємність

Анотація

В даній статті детально проаналізовано фактори , що впливають на ефективність процесу екструдування комбікормів - концентратів з включенням кормових трав : параметри управління , збурень , контролю та стану об ’ єкта . Дослідження проводили із системним підходом , який передбачає використання теорії експериментів , в якій центральне місце
належить концепції оптимального вибору умов проведення експериментів . Припущено , що конструктивно - кінематичні параметри преса – незмінні , тому домінуючий вплив на об ’ єкт дослідження мають сировина та її властивості : кількість та довжина люцернової різки , крупність зернової сировини . Всі критерії ( продуктивністю пресу , питомі енерговитрати та втрати каротину ) оптимізували таким чином , щоб отримувати якомога більшу кількість екструдату стандартної вологості ( не більше 13 %) за одиницю часу із найменшими втратами каротину та витратами електроенергії . Вивчено вплив кожної досліджуваної величин на критерії оптимізації , для чого проведено три серії однофакторних експериментів , по черзі фіксуючи кожні два недосліджуємих фактори на середньому рівні . Таким чином , на підставі проведеного аналізу результатів експериментальних досліджень можна зробити висновок , що стосовно ефективності процесу екструдування комбікормів - концентратів доцільними межами включення кормових трав з початковою вологістю 65 – 70 % з розміром частинок 2 – 6 мм є діапазон 10 – 15 %, та середньозважений розмір частинок зернової сировини у межах 0,8 – 3 мм , що підтверджує максимальний рівень продуктивності 114 – 120 кг / год , мінімальні питомі енерговитрати 29 – 32,5 кВтгод / т при стандартній вологості 10 – 13,5 % та незначних втратах каротину 6,8 – 7,8 %. Оптимізація досліджуваних режимів екструдування довела , що незалежно від домінування фінансової або якісної складової цільова функція приймає мінімальні значення при вмісті в комбікормі кормових трав ( розміром частинок 2 – 6 мм ) у діапазоні 13 – 15 %.

Біографія автора

Н. В. Хоренжий, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

канд .  техн .  наук ,  доцент

Посилання

Водостойкое гранулирование комбикормов . – М ., Пищепром , 1975. – 160 с .

Севернев М . М . Механическое обезвоживание и термическая сушка высоковлажных кормов / М . М . Севернев , Н . Ф . Терпиловский , В . В . Майонов . – М .: Колос , 1980. – 149 с .

Правилах організації і ведення технологічного процесу виробництва комбікормової продукції . – К .: Міністерство агропромислового комплексу України , Київський інститут хлібопродуктів , 1998. – 220 с .

Влияние вводно - тепловой обработки ( ВТО ) на эффективность измельчения зерновых компонентов и их смесей / Б . В . Егоров ,

А . А . Кочетова , Г . Н . Станкевич , А . В . Мыздриков //Зерновые продукты и комбикорма ., 2002, № 4. – С . 42-46

Повышение качества производства комбикормов / В . И . Левченко , А . И . Орлов , В . А . Стрий , в . М . Баранюк , В . К . Кокин , В . А . Афанасьев , Г . П . Ковалева , А . И . Журавлев // ЦНИИТЭИ Серия « Комбикормовая промышленность » Экспресс - информация . – 1979. Вып . 11. – 16 с .

Технология производства кондитерских изделий с использованием экструзионной техники , Эйнгор М . Б ., Парцуф М . Л ., Павловецкая С . Н ., Овчивникова А . С . Обзорная информация Пищевая промышленность , серия Кондитерская промышленность . Вып .

, 1987 — 32 с

Опубліковано

2015-01-18

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво