ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКООДНОРІДНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК

Автор(и)

  • Б В. Єгоров Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine
  • А. В. Макаринська Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine
  • Н. В, Ворона Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.54/2014.36425

Ключові слова:

екструдована кормова добавка, рівномірність розподілення компонентів, змішування, технологія виробництва, збагачення зернової сировини

Анотація

У статті представлені особливості виробництва високооднорідних кормових добавок . Теоретично обґрунтовано , що технологічний процес змішування призначений для отримання однорідної суміші з підготовлених та здозованих згідно рецепту компонентів , надання цій суміші певної структури та запобігання розділення ( сегрегації ) кінцевого продукту на складові компоненти . Ефективність змішування вище , а якість суміші краще , чим більш рівномірно розподіленні всі компоненти , що складають цю суміш . Основним якісним показником процесу змішування є однорідність кінцевої продукції , яка характеризує ступінь постійного вмісту всіх компонентів рецептури у різних точках об ’ єму . Обґрунтовано доцільність збагачення зернової сировини у складі комбікормів білками тваринного походження через суттєве зниження поживної та енергетичної цінності зернових компонентів , які виробляються в Україні часто з порушенням агротехнології . Введення у склад комбікорму компонентів з високим вмістом білку тваринного походження викликає труднощі технологічного характеру . Крім того ці компоненти мають високу собівартість . Запропоновано використовувати побічні продукти тваринного походження ( яєчна маса некондиційного курячого яйця ), що не призводить до зростання вартості комбікорму . Розроблено технологічний спосіб збагачення зернової сировини білками тваринного походження . В основу його розробки було покладено можливість підвищення кормової цінності зерна кукурудзи шляхом збагачення його хімічного складу за рахунок яєчної маси без шкаралупи некондиційних курячих яєць , а саме виготовлення екструдованої кормової добавки . Цей спосіб передбачає отримання передсуміші подрібненого зерна кукурудзи та яєчної маси без шкаралупи некондиційних курячих яєць у співвідношенні 1:1, змішування передсуміші з кукурудзяною крупкою , яка залишилась , та екструдування отриманої високооднорідної суміші . Наведена схема технологічного процесу виробництва екструдованої кормової добавки

Біографії авторів

Б В. Єгоров, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

д - р техн .  наук ,  професор

А. В. Макаринська, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

канд .  техн .  наук ,  доцент

Н. В, Ворона, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

канд .  техн .  наук ,  асистент

Посилання

Повышение эффективности производства комбикормов / Шевцов А . А ., Остриков А . Н ., Лыткина Л . И ., Сухарев А . И . – М : « ДеЛи - Принт », 2005. – 243 с .

Кожарова Л . С ., Парфенов В . Н . Смешивание – важная составляющая качества в производстве рассыпных комбикормов // Сборник научных трудов МПА . Выпуск ІІ . – М ., 2004.

Дудин В . Качество смешивания – важный этап в нашем производстве // Комбикорма , 2002, № 4. – С . 26.

Миончинский П . Н ., Кожарова Л . С . Производство комбикормов . – М .: « Агропромиздат », 1991. – 288 с .

Щеблыкин В ., Панин И . Эффективная система дозирования и смешивания – залог высокого качества // Комбикорма , 2000, № 7. – С .33.

Свеженцев А . И . Корма и кормление сельскохозяйственной птицы : монография / А . И . Свеженцев , Р . М . Урдзик , И . А . Егоров . – Днепропетровск : АРТ - ПРЕСС , 2006. – С . 232 – 361.

Пат . 64222 Україна , МПК А 23 К 1/14, 1/16. Спосіб приготування комбікорму для сільськогосподарської птиці / Б . В . Єгоров , Н . В . Ворона . – № u201108848. Заявл . 14.07.2011; опубл . 25.10.2011, Бюл . № 20.

Подобед Л . І . Комбікорми для молодняка сільськогосподарських тварин . – К .: Урожай , 1994. – 144 с .

Єгоров Б . В . Технологія збагачення зернової сировини тваринними білками / Б . В . Єгоров , Н . В . Ворона // Птахівництво : міжвід . темат . наук . зб . / ІП УААН . – Х ., 2011. – Вип . 67. – С . 188 – 195.

Подяблонский С . М . Нетрадиционные кормовые добавки в животноводстве / С . М . Подяблонский , Н . А . Носенко , В . Т . Калюжнов // Достижения науки и техники АПК . – 2002. - № 11. – С . 19 – 21.

Опубліковано

2015-01-18

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво