ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКСТРУДОВАНИХ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ПОРОСЯТ ІЗ ВВЕДЕННЯМ ТОПІНАМБУРУ

Автор(и)

  • А. П. Лапінська Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.54/2014.36428

Ключові слова:

топінамбур, пребіотики, екструдування, комбікорми для поросят

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан , проблеми та перспективи відродження тваринництва в Україні . Встановлено , що без використання різних біологічних каталізаторів ( антибіотики , транквілізатори , стимулятори росту ті ін .), особливо за умови використання сучасних високопродуктивних порід тварин , які відрізняються низьким імунним статусом та потребують корекції усіх факторів , зумовлених техногенним та антропогенним навантаженням на тварин , неможливим є ефективне промислове тваринництво , з іншої , при їх використанні , тваринницька продукція не відповідає вимогам безпечності через накопичення токсичних елементів у кінцевій продукції , порушення функціонування різних систем організму , зростання резистентності мікроорганізмів до антибіотиків , що спричиняє значні проблеми при лікуванні людей та ін . Встановлено , що актуальною проблемою у комбікормовому виробництві є пошук ефективних засобів і методів впливу на організм тварин з метою отримання тваринницької продукції у максимальній кількості і обґрунтованої якості .
Обґрунтовано доцільність використання топінамбуру при виробництві комбікормової продукції , яка підтверджується його високою біологічною цінністю , комплексом унікальних властивостей , що зумовлюють фізіологічно функціональну дію на організм , крім того топінамбур має високу кормову цінність , високу врожайність , засухо і морозостійкість , є ефективний фітомеліорант . Розраховано рецепти повнораціонних комбікормів для молодняка свиней із введенням топінамбуру , в лабораторних
умовах виготовлено дослідні партії та визначено фізико - технологічні показники готової продукції . Визначено ефективність екструдування комбікормів в залежності від відсотку введення топінамбуру . Визначено поживну та біологічну цінність , антидисбіотичні властивості розроблених комбікормів в умовах in vivo. Розроблено принципову схему технологічного процесу виробництва повнораціонних комбікормів для молодняка свиней.

Біографія автора

А. П. Лапінська, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

канд .  техн .  наук ,  доцент

Посилання

Офіційний сайт Державного комітету статистики України . Електронний ресурс , режим доступу : ukrstat.gov.ua

Левицкий , А . П . Пребиотики и проблема дисбактериоза / А . П . Левицкий , Ю . Л . Волянский , К . В . Скидан . – Харьков , ЭДЭНА , 2008. – 100 с .

Магомедов , Г . О . Концентрированная паста из топинамбура / Г . О . Магомедов , М . Г . Магомедов , В . В . Астрединова , Н . И . Мусаев , А . А . Литвинова // Пищевая промышленность . – 2012. – № 2. – С . 24-26.

Рыжов , М . С . Возможность производства витаминизированных продуктов из топинамбура / М . С . Рыжов , Т . Г . Мухамеджанова , Л . А . Чурмасова // Пищевая промышленность . – 2006. – № 11. – С . 76-77.

Левицкий , А . П . Целесообразность использования топинамбура как регулятора кишечной микрофлоры сельскохозяйственных животных и птицы / А . П . Левицкий , И . К . Чайка , Е . Е . Воецкая , А . П . Лапинская // Науков i прац i ОНАХТ . – Одеса : 2013.– Вип . 43.– С .53– 59.

Електронний ресурс , режим доступу : http://www.dissercat.com/content/effektivnost-ispolzovaniyatopinambura-sorta-skorospelka-privyrashchivaniimolodnyaka-svine

Електронний ресурс , режим доступу : http://www.dissercat.com/content/nauchnoe-i-prakticheskoe-obosnovanie-ispolzovaniyavysokoenergeticheskikh-kormov-iz-topinamb

Правилах організації і ведення технологічного процесу виробництва комбікормової продукції . – К .: Міністерство агропромисло вого комплексу України , Київський інститут хлібопродуктів , 1998. – 220 с

Опубліковано

2015-01-18

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво