АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ГМО В СИРОВИНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА 2014 РІК

Автор(и)

  • О. С. ГАЙДЕЙ Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Ukraine
  • В. О. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Ukraine
  • Ю. М. НОВОЖИЦЬКА Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Ukraine
  • Н. В. УСАЧЕНКО Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Ukraine
  • Н. Л. ДАНИЛЬЧЕНКО Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.57/2015.39720

Ключові слова:

генетично-модифіковані організми, трансгенні рослини, біотехнологія, моніторинг, скринінг.

Анотація

У статті наведено аналіз результатів визначення ГМО в зернових за 2014 рік. Метою роботи було проаналізувати результати проведених в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) досліджень зернових за 2014 рік щодо наявності ГМО та розповсюдження ГМ-ліній на території України. Дослідження проводились протягом 2014 року за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) на базі науководослідного відділу з визначення ГМО ДНДІЛДВСЕ. Для проведення досліджень були використані зареєстровані на території Європи діагностичні набори SureFood PREP Plant, SureFood GMO Screen 35S+NOS+FMV, SureFood GMO ID RR-Soya, SureFood GMO ID MON810 Corn, SureFood GMO QUANT RRSoya, SureFood GMO QUANT MON810 Corn, SureFood GMO QUANT 35S Corn, SureFood GMO QUANT 35S Soya (R-Biophаrm AG, Німеччина) та стандартні зразки різної відсоткової концентрації сої, кукурудзи (ERM, Бельгія), ампліфікатор Biorad CFX96. Для дослідження на наявність ГМО надходили наступні зразки зернових: кукурудза, пшениця, соняшник, соя, просо,
ріпак, ячмінь, жито, льон. Із загальної кількості зразків, що надійшли на дослідження у 11,3 % було виявлено ГМО, у 88,7 % - не виявлено. Так, у зернових, що надходили на дослідження було виявлено позитивних проб у зразках сої – 9,4 %, кукурудзи – 1,9 %. Встановлено, що найбільш поширеною ГМ-лінією є лінія сої GTS 40-3-2, що була виявлена у зразках, які надійшли з Кіровоградської, Харківської, Херсонської, Сумської, Тернопільської та Чернігівської областей. В позитивних зразках кукурудзи було ідентифіковано ГМ-лінію MON 810. Аналіз результатів досліджень за 2014 рік, свідчить, що на території України вирощуються і реалізуються генетично-модифіковані рослини. Тому, проведення планового моніторингу дасть змогу простежити ситуацію щодо ГМО в Україні, оскільки, проблема біобезпеки ГМО і оцінки потенційних ризиків від їх використання – це надзвичайно складна і комплексна наукова проблема, яка потребує досконалого вивчення та подальшої реєстрації ГМ-ліній рослин в Україні. Уся харчова продукція повинна перевірятись і відповідним чином маркуватись щодо наявності в ній генетично-модифікованих організмів.

Біографії авторів

О. С. ГАЙДЕЙ, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

канд. вет. наук, завідувач науково-дослідного відділу з визначення ГМО,

В. О. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

канд. вет. наук, директор

Ю. М. НОВОЖИЦЬКА, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

канд. вет. наук, перший заступник директора

Н. В. УСАЧЕНКО, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

аспірант

Н. Л. ДАНИЛЬЧЕНКО, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

головний фахівець

Посилання

Гинцбург А. Л. Подходы к оценке биобезопасности генетически модифицированных микроорганизмов, используемых в пищевой продукции / Гинцбург А. Л., Народицкий Б. С. // Сб. трудов 7-го всероссийского конгресса «Здоровое питание населения России» – Москва, 2003, с. 123-124.

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» № 1103 – V від 31.05.2007 р. 3. Ивановцев В. В. Идентификация трансгенной сои в продуктах и кормах. / Ивановцев В. В., Светличкин В. В., Каверин A. B. // Журнал «Ветеринария и кормление» – Москва, 2006 – №6 – с. 21-22.

Каверин A. B. Количественное определение ГМИ методом ПЦР в реальном времени / A. B. Каверин // Труды ВНИИВСГЭ "Проблемы ветеринарной санитарии и экологии", Москва, 2006 – с. 34-37.

Методические указания «Определение генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции». МУК 4.2.1902-04.

Опубліковано

2015-03-23

Номер

Розділ

Зерно: технологія та якість