БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ МОЛОДНЯКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Автор(и)

  • Б. В. Єгоров Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine
  • Ю. Я. КУЗЬМЕНКО Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса,

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.57/2015.39741

Ключові слова:

функціональний комбікорм, технологія, рецепт, середньодобовий приріст маси, оцінка якості.

Анотація

Сучасні темпи розвитку галузі вимагають вирішення таких завдань як пошук нових видів нетрадиційної сировини, які зможуть знизити вміст зернової сировини в раціоні сільськогосподарської птиці і здатні зменшити вартість комбікормової продукції, удосконалення технології її виробництва, профілактику та лікування захворювань. У зв’язку з вищесказаним запропонована технологія виробництва кормової добавки на основі зерна і побічних продуктів виробництва пробіоти-
чних препаратів з подальшим її використанням у складі функціональних комбікормів. Розглянуто питання, щодо важливої ролі питної води при годівлі сільськогосподарської птиці. Якість води, фізичні параметри, характеристики та співвідношення до сухого корму можуть значно впливати на якість продукції птахівництва та його економічну ефективність. Воду питну необхідно розглядати як один з елементів кормової системи для годівлі сільськогосподарської птиці. Для збалансованості годівлі запропоновано кормову систему  «комбікорм – питна вода», яка складається з сухого комбікорму та збагаченої питної води поживними і біологічно активними речовинами.
У статті розглянуто технологію виробництва функціональних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці. Представлено результати вивчення біологічної оцінки кормової системи «комбікорм – питна вода», у порівнянні з звичайною системою годівлі. Розраховано склад рецепту комбікорму із застосуванням програми «КормОптима» та визначено оптимальний
вміст кормової добавки у складі комбікорму відповідно до норм годівлі та показників енергетичної та поживної цінності готової продукції для сільськогосподарської птиці. Проведено біологічну оцінку на лабораторних тваринах і встановлено взаємозв’язок між компонентами які входять до кормової системи «комбікорм – питна вода».

Біографії авторів

Б. В. Єгоров, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

д-р техн. наук, професор, зав. кафедри технології комбікормів і біопалива

Ю. Я. КУЗЬМЕНКО, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

аспірант кафедри технології комбікормів и біопалива

Посилання

Буряк, Р. І. Тенденції розвитку галузі птахівництва в умовах трансформації економіки [Текст] / Р. І. Буряк // Сучасне птахівництво. – 2009. – № 9-10. – С. 7–13.

Leeson S., Summers J.D. Nutrition of the Chicken. – Ontario, Canada.: University Books, 2001. – 591 P.

Егоров Б.В. Функциональные комбикорма в современном птицеводстве [Текст] / Б.В. Егоров, Ю.Я. Кузьменко // Наукові праці ОНАХТ. – Одеса: 2014. – Вип. 46. – С. 62 – 65.

Щербакова О.Вторичные продукты пищевой промышленности в функциональных комбикормах [Текст] / О. Бурякова, О. Казакова // Комбикорма. – 2011. – № 8. – С. 75.

Егорова А. В. Разработка технологии производства безлактозного зернового продукта : Дис... канд. техн. наук: 05.18.02 / Одесская гос. академия пищевых технологий. — О., 1996. — 186л.

Егоров Б.В. Роль питьевой воды в современном птицеводстве [Текст] / Б.В. Егоров, Ю.Я. Кузьменко // Хранение и переработка зерна. – 2014. – №4 (181). – С. 50 – 51.

Сурай П.Ф. Стоимость кормов в бройлерном птицеводстве и себистоимость мяса / П.Ф. Сурай, О.А. Величко, Б.В. Егоров, Т.И. Фотина / Корми і факти.– 2010.– № 2.– С. 22 – 25.

Кузьмин А.А. Стабильность витаминов в кормах и питьевой воде [Електронний ресурс] / А.А. Кузьмин. – Режим доступу: http://biofarm.kharkiv.com/ru/articles/stabilnost-vitaminov-v-kormah-i-pitevoy-vode.html

Егоров Б.В. Качество питьевой воды и ее роль в системе кормления сельскохозяйственной птицы [Текст] / Б.В. Егоров, Ю.Я. Кузьменко // Зернові продукти і комбікорми. – 2014. – №1 (53). – С. 36 –39.

Опубліковано

2015-03-23

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво