DOI: https://doi.org/10.15673/2313-478x.57/2015.39743

ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ КОМБІКОРМІВ

Г. В. КРУСІР, А. В. КІРІЯК, О. О. ЧЕРНИШОВА

Анотація


Стаття присвячена розробці методики оцінки органічних комбікормів для подальшого присвоєння знаку екологічного маркування. Розглядаються основні етапи процедури отримання знаку екологічного маркування. Значна увага приділяється етапу розробки критеріїв екомаркування та методів їх визначення для оцінки органічності комбікормів. Аналіз ринку вітчизняної сільськогосподарської продукції прогнозує подальше збільшення сегменту органічної продукції. Виходячи з цього, деталі процедури отримання відповідного знаку маркування такої продукції викликає інтерес представників аграрного сектору. В Україні сетирифікуванням органічної продукції займаються близько двох десятків аккредитованих сертифікаційних органів. Об’єктивно головним етапом процедури маркування продукції вважається процес розробки методики та критеріїв оцінки для заявленої категорії продукції, що передбачає проведення подальшої перевірки.
Метою статті є розробка критеріїв комплексної оцінки органічних комбікормів для птиці. Керуючись тим, що органічна продукція, окрім безпеки та безсумнівно високого рівня якості, повинна спричиняти мінімально можливий негативний вплив на довкілля протягом усіх етапів життєвого циклу, було сформовано та обґрунтовано перелік показників, на яких базуються критерії оцінки.
Методологічна сторона питання оцінки органічних комбікормів представлена різноманітними експертними та експериметальними фізико-хімічними методами дослідження. Особлива увага приділена сертифікованому методу визначення нативності продуктів – методу біокристаліації, який враховуючи дані симетричності кристалів дозволяє робити висновки щодо органічності продукту, та методу визначення комплексного рівня токсичності – методу біотестування,
тест-організмами в якому використано представників інфузорії культури Colpoda steinii. Ключовим етапом є оцінка двох видів комбікормової продукції для птиці за запропонованими критеріями.


Ключові слова


органічні комбікорма; екологічне маркування; екологічний знак; органічна продукція; екологічні критерії; безпека продуктів; повний життєвий цикл продукції.

Посилання


International Federation of Organic Agriculture Movements [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

IOAS, Accreditation and Assessment [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ioas.org/. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45-18. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Крусір Г.В., Кондратенко І.П., Думбрава А.А. Метод биотестирования как способ оценки критических контрольных точек [Текст] // Сб. наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. – 2013, - т. 1. – С- 52-53.

Виноходов Д. О., Поляков Н. J1. Определение микотоксинов методами биотестирования. [Текст] // Ветеринария

в птицеводстве. – 2003. - №5-6. - С. 47-48. 6. Andersen, J.O. Development and Application of the Biocrystallisation Method [Текст] // Biodynamic Research Association. – Denmark, 2001.

Kahl, J., Busscher, N. & Meier-Ploeger, A. Ganzheitliche Untersuchungsmethoden zur Erfassung und Prüfung der Qualität ökologischer Lebensmittel: Stand der Entwicklung und Validierung [Текст]// Abschlußbericht Projekt 02OE 70, Bundesprogramm

Ökolandbau. – 2003. – 265 pp.

Guinée J.B., Gorrée M., Heijungs R. Handbook on Life Cycle Assessment. Operational Guide to the ISO Standards. - Kluwer Academic Publishers, 2002. - 692 pp.