ВИКОРИСТАННЯ QFD – МЕТОДОЛОГІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ ЗБАГАЧЕНОГО ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ТА ОЧІКУВАНЬ СПОЖИВАЧІВ

Автор(и)

  • М. Р. Мардар Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.57/2015.39744

Ключові слова:

якість, методологія розгортання функції якості, новий продукт, споживач, споживні властивості.

Анотація

Стаття присвячена питанню використання методології розгортання функції якості при розробці нового харчового продукту. Застосування QFD – методології для створення нового продукту харчування засноване на одержанні вимог споживачів до нового продукту, виявленні з них найбільш важливих та перспективних і перетворення цих вимог у кількісні технічні характеристики продукту. Особливість і перевага застосування даного методу полягає в одержанні не тільки
висловлених у ході опитування вимог до продукту, але й неусвідомлених вимог, виконання яких дозволить підприємству запропонувати споживачеві товар з унікальною характеристикою й виграти в конкурентній боротьбі. Даний метод включає застосування ряду інших інструментів якості, таких як діаграма афінності, деревоподібна діаграма, методика бенчмаркінгу.
На основі методології розгортання функції якості визначені характеристики якості суміші зернових пластівців, які розробляються, виявлені взаємозв'язки між пріоритетами споживачів і технічними характеристиками продукту.
Встановлено, що у першу чергу при розробці суміші зернових пластівців необхідно забезпечити профілактичну спрямованість нового продукту за рахунок внесення до його складу натуральних добавок, підвищеного вмісту біологічно активних речовин і звичайно треба особливу увагу приділити показникам безпечності продукту. Отримані результати дозволили виявити ті споживчі переваги, які необхідно обов’язково враховувати при розробці нових зернових продуктів для того, щоб забезпечити затребуваність даних продуктів з боку потенційних споживачів.

Біографія автора

М. Р. Мардар, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

д-р техн. наук, доцент

Посилання

Белінська, С. Е. Методологія розгортання функції швидкозамороженої плодоовочевої продукції [Текст] / С. Е. Белінська, //Стандартизація, сертифікація, якість. – 2008. – №6. – С. 57-63.

Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента качества / С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин, В.А. Самородов и др. – М.: РИА. «Стандарты и качество».- 2005.-248 с.

Суворова, Л.А. Применение методологии QFD и статистических методов в управлении качеством продукции на промышленномпредприятии [Текст] / Л.А.Суворова, Р.П. Цвиров //Качество, инновации, образование. - 2005. - №2. - С.72-78.

Матисон, В.А. Применение метода развертывания функции качества для конструирования продукта в пищевой промышленности [Текст] / В.А. Матисон, Н.А. Демидова //Пищевая пром-ть.  2012.  №4.  С. 44-45.

Akao, Y. Quality Function Deployment (QFD). Integrating customer requirements into product design [Text]/ Y. Akao.  Portland, OR: Productivity Press, 1990.  369 p.

Misuno, S. QFD. The customer-driven approach to quality planning and deployment [Text]/ S. Misuno, Y. Akao.- Tokyo, Japan: Asian Productivity Organization, 1994.  365p.

Маrdar, M. R. Application of the method of quality functional deployment when developing a new extruded product [Text]/ M. R. Mardar // Meridian ingineresc. – 2013. – № 2. – P. 30-33.

Cohen, Lou. Quality Function Deployment: How to Make QFD Work for You. [Text]/ Lou Cohen – Addison Wesley Longman. – 368 p.

Опубліковано

2015-03-23

Номер

Розділ

Зерно: технологія та якість