ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНОСТІ ПРЕМІКСІВ

Автор(и)

  • А. В. Макаринська Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.59/2015.51158

Ключові слова:

премікс, якість, органічність, біокристалограмма, окисно-відновлювальний потенціал.

Анотація

Стаття присвячена проблемам визначення якості та безпечності преміксової продукції, яка застосовується при
виробництві комбікормів. Обгрунтована перспективність використання методів визначення органічності та біотесту-
вання на ряду з традиційними методами оцінки безпечності преміксової продукції та її екологічного маркування. Надано
визначення «безпечні корми» відповідно до нормативних документів (проектів законів України "Про корми", "Про безпеч-
ність та гігієну кормів").
Наведено кількісний склад дослідних зразків 0,02 % вітамінного і 0,08 % мінерального пре-преміксів та комплексних
1 %-вих преміксів виробництва ТОВ «Ломан Анімал Хелс Україна» та НВФ «Комбіко-Силувіт» відповідно.
В статті наведено результати дослідження органічності комплексних наповнювачів, готових пре-преміксів і пре-
міксів за допомогою сертифікованогого методу біокристалізації та визначення показника окисно-відновного потенціалу
(ОВП) за допомогою ОВП-метра марки ORP-200.
Отртримані біокристалограми дослідних зразків характеризуються симетричністю малюнків. Розміри кристалів
та їх розгалуження свідчать про їх природне походження, оскільки форми голок кристалів не деформовані, прямі та ма-
ють різну довжину, розгалуження всі схожі між собою. Несиметричність, деформація і відсутність малюнку кристалів
біокристалограми вітамінного пре-преміксу Ломіксвіт 0,02 % вказує на застосування хімічної обробки при одержанні кар-
бонату кальцію, ймовірного агресивного взаємовпливу в складі висококонцентрованого пре-преміксу його компонентів, а
саме взаємодії біологічно активних речовин, або застосування в його складі генмодифікованої сировини.
При визначенні ОВП встановлено, що значення ОВП досліджуваних зразків знаходиться в межах + 51,4 … + 52,7
мВт, що відповідає значенню ОВП внутрішнього середовища організму тварини, а це означає, що електрична енергія клі-
тинних мембран не витрачатиметься на корекцію активності електронів і продукт легко засвоюється, оскільки володіє
біологічною сумісністю з організмом тварини.

Біографія автора

А. В. Макаринська, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

канд. техн. наук, доцент кафедри технології комбікормів і біопалива

Посилання

Крусір Г.В. Екологічне маркування органічних комбікормів [Текст]/ Крусір Г.В., Кіріяк А.В., Чернишова О.О. // Зернові продукти і комбікорми, 2015. - № 1 (57). – С. 17-20.

Мардар М.Р. Біотестування в оцінюванні безпечності зернових пластівців [Текст] / Мардар М.Р. Крусир Г.В., Янівська А.І. // Зернові продукти і комбікорми, 2014. - № 3 (55). – С. 18-23.

Проект закону України "Про корми". [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55372 (http://www.potencial.org.ua/download/2724/img-603120714-0001.pdf).

Проект закону України "Про безпечність та гігієну кормів". [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55120.

Технологія виробництва преміксів / Б.В.Єгоров, О.І.Шаповаленко, А.В.Макаринська. Підручник. –К.: Центр учбової літератури, 2007. –288с.

Kahl, J., Busscher, N. & Meier-Ploeger, A. Ganzheitliche Untersuchungsmethoden zur Erfassung und Prüfung der Qualität ökologischer Lebensmittel: Stand der Entwicklung und Validierung [Текст]// Abschlußbericht Projekt 02OE 70, Bundesprogramm Ökolandbau. – 2003. – 265 pp.

Busscher N., Kahl1 J., Andersen J-O., Huber M., Mergardt G., Doesburg P., Paulsen М., Ploeger А. Standardization of the Biocrystallization Method for Carrot Samples// Biological Agriculture and Horticulture, Academic Publishers Printed in Great Britain. - 2010, Vol. 27, Р. 1–23.

Шульц М.А., Писаревский А.М., Полозова И.П. Окислительный потенциал. Теория и практика. - Л., 1984. -168 с.

Опубліковано

2015-10-06

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво