Психічний стан як характеристика психічної діяльності спортсмена

А. О. Титович

Анотація


У статті проаналізовано визначення ієрархічної підструктури психічного стану, який є важливим не тільки в методологічному плані, але і в теоретичному, так як підкреслює необхідність різнобічного комплексного підходу до дослідження цього явища.

Ключові слова


психічний стан; спортивна діяльність; особистість; тренувальна діяльність; дослідження;

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.: Наука, 1991. 319 с.

Лебедев В. И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и экологически замкнутых системах: учебник для студентов психол. фак., техн. вузов и курсантов трансп. уч-щ, а так же для широкого круга читателей. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 431 с.

Клименко В. В. Психологія спорту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: МАУП, 2007. 432 с.

Титович А. О. Вплив психофізіологічних станів осіб, які займаються фізичними вправами, на ефективність їх виконання: науковий журнал: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків: ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2010. № 7. С. 96–101.

Електронний ресурс: http://www.slovopedia.com.
Copyright (c) 2019 А. О. Титович