СТАН ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ 6-х КЛАСІВ

О. Ю. Ажиппо, Т. М. Бала, В. В. Нетудихатка, С. В. Нетудихатка

Анотація


В статі відображені показники фізичного здоров’я та рухової підготовленості учнів 6-х класів.

Ключові слова


школярі 6-х класів; фізичне здоров’я; рухова підготовленість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бала Т. М., Масляк І. П. Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7–9-х класів під впливом вправ чирлідингу Спортивний вісник Придніпров’я: [науково-практичний журнал.] Дніпропетровськ, 2011. № 2. С. 21–23.

Анисимова М. В. Занимаясь оздоровительной аэробикой. Физическая культура в школе. 2004. № 6. С. 29–35.

Апанасенко Г. Визначення рівня здоров’я дитини допоможе підібрати оптимальне фізичне навантаження. Освіта України. Офіційне видання міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 2013. № 3. С. 5–8.

Артюшенко О. Ф., Нечипоренко Л. А., Артюшенко П. О. Педагогічні умови формування мотивів фізичного самовдосконалення підлітків на уроках фізичної культури. Теорія та методика фізичного виховання. 2006. № 2. С. 26–31.

Бальсевіч В. К. Онтокінезіологія людини. Теорія і практика фізичної культури. М.: 2000. С. 275.

Барчуков И. С. Физическая культура и спорт : методология, теория, практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. М.: Академия, 2008. 528 с.

Волков В. Удосконалення компонентів фізичної підготовленості студенток України з урахуванням особливостей розвитку організму Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2010. № 1. С. 59–64.

Дворкін Л. С., Новаковський С. В., Степанов С. В. Вікові особливості розвитку силових можливостей школярів 7–17 років. Фізична культура: виховання, освіту, тренування: дитячий тренер: журнал в журналі. 2003. № 3. С. 34‒38.

Завацький В. І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. Волинський ДУ ім. Л.Українки. Луцьк, Надстир’я, 1994. 152 с.

Кібальник О. Я. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Львів, 2008. 20 с.

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків. Молоді: [навчальний посібник]. К. : Олімпійська література, 2011. 236 с.

Масляк І. П. Зміна фізичної підготовленості школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на поліпшення функціонального стану аналізаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. наук з фізичного виховання та спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». ХДАФК. Харків: 2007. 22 с.

Сергиенко Л. П. Определение развития силових и анаэробных способностей в прыжковых тестах: классификация, методология измерений нормативы оценки прыжков вверх с места. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: 2015. № 5 (49). С. 105−115.

Худолій О. М. Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення І. Теорія та методика фізичного виховання. 2011. № 1. С. 19–34.

Bala T. M. Change in the level of strength and endurance development of 5-6 grades pupils under cheerleading exercises influence. Slobozhans'kij naukovosportivnij visnik. Kharkіv: HDAFK, 2015. № 3(47). S. 14–18. dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-3.003.

Bala T. M. & Azhippo A. Yu. Development of flexibility of 5-6 grades pupils under cheerleading exercises influence. Slobozhanskyi herald of science and sport Scientific and theoretical journal № 5(61), Kharkіv 2017. P.9–13.
Copyright (c) 2019 О. Ю. Ажиппо, Т. М. Бала, В. В. Нетудихатка, С. В. Нетудихатка