РІВЕНЬ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІВЧАТ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

С. Ю. Герасименко, Я. П. Павлишин

Анотація


У статті визначено рівень фізичного (соматичного) здоров’я дівчат старшого шкільного віку в рамках навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі. Дослідження проводилось з метою покращення ефективності процесу фізичного виховання.

Ключові слова


школярі; рівень; здоров’я; фізичне здоров'я;

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л., Волгіна Л. Н., Бушуєв Ю. В. Експрес-скринінг рівня соматичного здоров’я дітей та підлітків: [метод. реком.]. К.: КМАПО, 2000. 12 с.

Баевский P .M., Берсенева А. П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М.: Медицина, 1997. 236 с.

Герасименко Світлана. Рівень соматичного здоров’я школярів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип. 2. Житомир: Вид-во ФОП Євенок О. О., 2016. C. 243–247.

Герасименко С. Ю., Жигульова Е. О. Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я школярів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 9. C. 98–108.

Круцевич Т. Ю. Основні напрямки вдосконалення програм фізичного виховання школярів. Теорія і методика фізичного і спорту. 2006. №4. С. 20–27.

Москаленко Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Н.В. Москаленко. Київ, 2009. 22 с.
Copyright (c) 2020 С. Ю. Герасименко, Я. П. Павлишин