СТАВЛЕННЯ УЧНІВ 6-Х КЛАСІВ ДО УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

С. Ю. Герасименко, О. В. Шатинська

Анотація


У статті представлено результати дослідження, яке проводилось серед учнів 6-х класів. За допомогою анкетного опитування було визначено ставлення учнів 6-х класів до уроків фізичної культури.


Ключові слова


ставлення; мотиви; школярі; фізична культура;

Повний текст:

PDF

Посилання


Безверхня Г. В. Інформаційні фактори, які впливають на формування мотивації школярів до занять фізичними вправами. Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Львів: Видавничий дім «Панорама», 2002. Вип. 6. Т. 1. С. 154–156.

Булгаков О. І. Ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до уроків з фізичної культури. Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. Харків, 2012. № 2. С. 19–24.

Булгаков О. І., Бондар А. С., Кузьменко О. І., Дейнеко А. Х., Гріщенко Л. К. Формування дієвого ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до занять фіз. культурою, як основи здорового, фізично активного способу життя. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2009. № 2. С. 157–160.

Герасименко С. Ю., Качмар І. Ф. Ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до уроків фізичної культури. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2015. 345 с.

Гopшкoва Н. Б. Мoтивацiя шкoляpiв дo занять фiзичнoю культуpoю i спopтoм. Актуальнi пpoблеми фiзичнoї культуpи i спopту. 2005. № 6/7. С. 130–133.

Гунько П. Ставлення студентської молоді до фізичної культури і спорту. Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі ФКіС. Львів: НФВ «Українські технології», 2003. Вип. 8. Т. 3. С. 83–87.

Круцевич Т. Ю., Нестеренко О. В. Ставлення студенток до предмету «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах. Спортивний вісник Придніпров’я. 2004. № 7. С. 57–59.

Сутула В. О. Формування фізичної культури особистості – стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Освіта України. 2009. № 3–4.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: підруч. для студ. ВНЗ фіз. виховання. Т.: Богдан, 2003. Ч. 1. 272 с.
Copyright (c) 2020 С. Ю. Герасименко, О. В. Шатинська