РІВЕНЬ ПРОЯВУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

А. С. Кравченко, Н. В. Криворучко

Анотація


У статті представлені окремі показники прояву координаційних здібностей учнів старшого шкільного віку. Визначено рівень розвитку координаційних здібностей старших школярів. Проведено порівняльний аналіз отриманих даних у віковому та статевому аспектах.


Ключові слова


координаційні здібності; школярі 16–17 років;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю., Криворучко Н. В. До питання підвищення інтересу студентів до занять фізичного виховання. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 20 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2016. С. 6–11

Бала Т. М. Вплив вправ черлідингу на рівень розвитку координаційних здібностей школярів 5–6-х класів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2011. 4 (27). С. 14–19.

Боген М. М. Навчання рухових дій. Фізична культура і спорт. 2005. 234 с.

Волкова Л. М. Вплив вправ різної спрямованості на розвиток фізичних якостей молодших школярів. Москва: АСТ, 2003. 220 с.

Завацький В. І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. Луцьк: Надстир’я, 1994. 90 с.

Зилов В. Г., Смирнов В. М. Физиология детей и подростков. Учебное пособие. Москва: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. 57 с.

Криворучко Н. В., Масляк І. П. Динаміка показників розвитку координаційних здібностей студентів ВНЗ під впливом вправ черлідингу. Молода спортивна наука України. 2013. Т.2. С. 87–91.

Криворучко Н. В. Дослідження відношення студенток вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації до занять з фізичного виховання. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2011. № 2. С. 25–28.

Криворучко Н. В., Масляк І. П. Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2016. Серія № 15. Випуск 11 (81)16. С. 56–60.

Кузьменко І. О. Зміна рівня розвитку окремих координаційних здібностей школярів середніх класів під впливом спеціально спрямованих вправ. Молода спортивна наука України. 2010. Т.2. С.124–130.

Кузьменко И. А., Шестерова Л. Е. Оценка уровня развития координационных способностей школьников средних классов. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2009. №1. С.9–12.

Лях В. И. Координационные способности: диагностика и развитие. Москва: ТВТ Дивизион, 2006. 290 с.

Назаренко Л. Д. Содержание и структура равновесия как двигательно-координационного качества. Теория и практика физическойкультуры. 2000. №1. С. 54–58.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. Київ: Олімпійська література, 2001. 776 с.

Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти. Підручник. Київ: КНТ, 2010. 776 с.

Azhippo A. Yu., Shesterova L. Ye., Maslyak I. P., Kuzmenko I. A., Bala T. M., Krivoruchko N. V., Mameshina M. A., Sannikova M. V. Influence of functional condition of visual sensory system on motive preparedness of school-age children. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2017. Vol. 17(4). рр. 2519–2525. DOI:10.7752/jpes.2017.04284.

Masliak Irina, Bala Tetiana, Krivoruchko Natalia, Shesterova Ludmula, Kuzmenko Irina, Kulyk Nina, Stasyuk Roman, Zhuk Vyacheslav. Functional state of cardiovascular system of 10–16-year old teenagers under the influence of cheerleading classes. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2018. Vol. 18 (1). рр. 452–458. DOI:10.7752/jpes.2018.s163

Maslyak I. P., Krivoruchko N. V. Physical development of students of teacher training college as a result of exercises of cheerleading. Physical education of students. 2016. № 1. P. 55–63.

Maslyak I. P., Shesterova L. Ye., Kuzmenko I. A., Bala T. M., Mameshina M. A., Krivoruchko N. V., Zhuk V. O. The Influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children. Sport science. International scientific journal of kinesiology. 2016. Vol. 9. рр. 20–27.
Copyright (c) 2020 А. С. Кравченко, Н. В. Криворучко