ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ХНЕУ ІМ. С.КУЗНЕЦЯ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

А. І. Маракушин, А. В. Чередніченко

Анотація


В роботі автори пропонують вирішити актуальне наукове питання сьогодення, а саме, формування мотивації студентів до рухової активності. Було визначено та проаналізовано сучасні підходи, щодо формування мотивації у студентів до рухової активності; розроблено та обґрунтовано програму проведення змагань з національних видів спорту для вирішення визначеної проблеми.Визначено, що більшість авторів пропонують інновації стосовно змісту, педагогічних умов, а також засобів навчання для мотивування студентської молоді до рухової активності. Доведено, що розроблена інноваційна програма проведення змагань з національних видів спорту серед іноземних громадян враховує всі сигнально-значущі компоненти попереднього етносередовища.

Ключові слова


мотивація; студенти; спорт; гра; активність;

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардамов Г. Б. Управление индивидуализацией подготовки спортсменов-борцов вольного стиля. Теория и практика физической культуры. 2008. №3. С. 52–54.

Біліченко О. Особливості мотивації до занять з фізичного виховання у студентів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. № 5. С. 3–5.

Гружевський В. О. Целесообразность использования инновационных технологий в формировании личностно-ориентированной мотивации студентов к физическому воспитанию. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2014. № 3. С. 28–30.

Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1999 г., статья 1, п.41 № 490-І «О физической культуре и спорте» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1015814

Мерквиладзе Г. Н. Грузинские подвижные игры. Тбилиси, 1921. 122 с.

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г., статья 2, п.6 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW _ 73038

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: підручник. Частина 1. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. 272 с.
Copyright (c) 2019 А. І. Маракушин, А. В. Чередніченко