РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ШВИДКІСНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

М. В. Медяник, Н. В. Криворучко

Анотація


У статті представлені окремі показники фізичного розвитку та швидкісних здібностей школярів 14–15 років. Визначено їх рівень та проведено порівняльний аналіз отриманих даних у віковому та статевому аспектах.

Ключові слова


фізичний розвиток; швидкісні здібності; школярі 14–15 років;

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисенко И. А. Эффективность использования средств спортивно-оздоровительного туризма в повышении физической подготовленности девушек 18–19 лет. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013. № 3. С. 24–31.

Криворучко Н. В., Сєдова О. О., Чалий В. Ю. Ставлення учнів старших класів до уроків фізичної культури. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 22 травня 2017 р.) [Електронний ресурс]. – Харків: ХДАФК, 2017. С. 91–98. Режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/ua/ materiali-internet-konferentsiji-2016

Криворучко Н. В., Масляк І. П. Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2016. Серія № 15. Випуск 11 (81)16. С. 56–60.

Круцевич Т., Безверхняя Г. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом в школьном возрасте. IV Международный конгресс. Олимпийский спорт и спорт для всех: проблемы здоровья, рекреации, спортивной медицины и реабилитации (16–19 мая 2000 г.). Киев: Олимпийская литература, 2000. 385 с.

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків, молоді: [навчальний посібник]. Київ: Олімпійська література, 2011. 236 с.

Кузнецов В. Н., Купряшкина С. И. Осмотр физической подготовленности учащейся молодежи. Физическая культура в школе. 2010. № 4. С. 32−47.

Романенко А. В. Диагностика двигательних способностей. Учебное пособие. Донецк: Дон НУ, 2005. 290 с.

Сергиенко Л. П. Определение развития силових и анаэробных способностей в прыжковых тестах: классификация, методология измерений нормативы оценки прыжков вверх с места. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015. № 5 (49). С. 105−115.

Стандарти для оцінок фізичного розвитку школярів (випуск 3). Під заг. редакцією академіка АМНУ, д.м.н., проф. Сердюка А. М. Київ: «Казка», 2010. 60. ISBN 978-617-5450-30-7.

Толчєва Г. В. Поліпшення характеристик гнучкості та координаційних здібностей студенток університетів у процесі занять хатха-йогою протягом навчального року. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015. № 1. С. 129–133.

Maslyak I. P., Krivoruchko N. V. Physical development of students of teacher training college as a result of exercises of cheerleading. Physical education of students. 2016. №1. С. 55–63.

Masliak I., Bala T., Krivoruchko N., Shesterova L., Kuzmenko I. A., Kulyk N., Stasyuk R., Zhuk V. Functional state of cardiovascular system of 10–16-year old teenagers under the influence of cheerleading classes. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2018. 18 Supplement issue 1. Art 63. P. 452-458.

Masliak Irina, Bala Tetiana, Krivoruchko Natalia, Shesterova Ludmula, Kuzmenko Irina, Kulyk Nina, Stasyuk Roman, Zhuk Vyacheslav. Functional state of cardiovascular system of 10–16-year old teenagers under the influence of cheerleading classes. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2018. Vol. 18 (1). рр. 452–458. DOI:10.7752/jpes.2018.s163




Copyright (c) 2020 М. В. Медяник, Н. В. Криворучко