ВПЛИВ ВОРКАУТУ НА ПРОЯВ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

В. Ю. Нагорнюк, І. П. Масляк

Анотація


У статті відображено результати дослідження, що відображають ступінь впливу занять воркаутом на прояв силових здібностей дітей середнього шкільного віку.

Ключові слова


воркаут; фізичні якості; школярі;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю. Роль і місце фізичного виховання школярів у формуванні навичок здорового способу життя. Педагогіка та психологія. Харків, 2015. № 47. С. 290–300.

Андрощук Н., Андрощук М. Основи здоров'я і фізична культура (теоретичні відомості). Т.: Підруч. і посіб., 2006. 160 с.

Васьков Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах. Здоров'я та фізична культура. 2005. № 6. С. 1–5.

Бала Т. М., Масляк І. П. Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7–9-х класів під впливом вправ черлідингу. Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. Дніпропетровськ, 2011. № 2. С. 21–23.

Бала Т. М. Вплив вправ черлідингу на рівень фізичного здоров’я школярів 5–9-х класів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2012. № 4. С. 12–16.

Кузьменко І. О. Зміна рівня розвитку окремих координаційних здібностей школярів середніх класів під впливом спеціально спрямованих вправ. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 14: у 4-х т. Л., 2010. Т. 2. 124–130 с.

Кузьменко И. А., Шестерова Л. Е. Оценка уровня развития координационных способностей школьников средних классов. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2009. № 1. С. 9– 12.

Масляк І. П. Шляхи вдосконалення змісту уроків фізичної культури у школярів молодших класів. Молода спортивна наука України: Збірник наукових статей з галузі фізичної культури та спорту. Львів, 2006. Випуск 10. Т. 1. С. 44–50.

Масляк І. П. Оптимізація процесу фізичного виховання школярів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання: науково-методичний журнал. Харків: Вид. “ОВС”, 2006. № 3. С. 5–8.

Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти. К.: КНТ, 2010. 776 с.

Теорія і методика фізичного виховання. Методика фізичного виховання різних груп населення. Під ред. Т. Ю. Круцевич. К.: Олімпійська література, 2008. Т.2. 366 с.

Терентьєва Н. М., Мамешина М. А., Масляк І. П. Теорія та методика фізичного виховання: навч. посіб. Харків: ХДАФК, 2010. 172 с.

Шестерова Л. Є. Шляхи вдосконалення змісту уроків фізичної культури в загальноосвітній школі. Теорія та методика фізичного виховання. Харків: Вид. „ОВС”, 2003. № 2. С. 18–20.

Azhippo A. Yu., Shesterova L. Ye., Maslyak I. P., Kuzmenko I. A., Bala T. M., Krivoruchko N. V., Mameshina M. A., Sannikova M. V. Influence of functional condition of visual sensory system on motive preparedness of school-age children. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2017. Vol. 17(4). рр. 2519–2525. DOI:10.7752/jpes.2017.04284.

Bala T. Change in the level of strength and endurance development of 5-6 grades pupils under cheerleading exercises influence. Slobozhanskyi herald of science and sport. 2015. Vol. 3(47). рр. 14–18. dx.doi.org/10.15391/snsv.2015–3.003.

Mameshina M. Condition of physical health of pupils of the 7th-8th classes of the comprehensive school. Slobozhanskyi herald of science and sport. 2016. Vol. 5(55). рр. 47–52. https://doi.org/10.15391/snsv.2016-5

Maslyak I. P., Mameshina M. A., Zhuk V. O. The state of application of innovation approaches in physical education of regional education establishments. Slobozhanskyi herald of science and sport. 2014. Vol. 6 (44). рр. 72–76. dx.doi.org/10.15391/snsv.2014-6.013

Maslyak I. P., Shesterova L. Ye., Kuzmenko I. A., Bala T. M., Mameshina M. A., Krivoruchko N. V., Zhuk V. O. The Influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children. Sport science. International scientific journal of kinesiology. 2016. Vol. 9. рр. 20–27.

Masliak Irina, Bala Tetiana, Krivoruchko Natalia, Shesterova Ludmula, Kuzmenko Irina, Kulyk Nina, Stasyuk Roman, Zhuk Vyacheslav. Functional state of cardiovascular system of 10–16-year old teenagers under the influence of cheerleading classes. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2018. Vol. 18 (1). рр. 452–458. DOI:10.7752/jpes.2018.s163

Masliak I. P., Mameshina M. A. Physical health of schoolchildren aged 14–15 years old under the influence of differentiated education. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2018. Vol. 22(2). рр. 92–98. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2018.0205

Maslyak І. Р. Influence of specially directed exercises on separate functions of sensor-based systems of pupils of junior classes. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, 2015. Vol. 5(49). рр. 48–51.

Shesterova L. Ye., Kuzmenko I. A., Maslyak I. P. Motive рreparedness of school-age children under the influence of sspecial exercises affecting the state of the acoustic analyser. Sport science international scientific journal of kinesiology. 2017. Vol. 10, Issue 2. рр. 97–104.
Copyright (c) 2020 В. Ю. Нагорнюк, І. П. Масляк