ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ-ПЕДАГОГІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

П. М. Оксьом, М. М. Кобозєв, В. М. Азаренков, Л. І. Бережна, О. В. Шумаков

Анотація


У статті проведено вивчення проблеми формування здоров'я студентів під час навчання у вищому педагогічному  навчальному закладі. Виявлена ведуча роль фізичного виховання у формуванні здоров’я студентської молоді.


Ключові слова


студенти; здоров'я; фізична підготовленість; фізичне виховання;

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л. Аеробна здатність як критерій життєздатності нації // Педагогічні науки: реалії та перспективи: науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. Вип. 14. Сер. №5. С. 3 – 7.

Апанасенко Г. Л, Науменко Р. Г. Физическое здоровье и максимальная аэробная способность индивида. Теория и практика физической культуры. 1988. №4. С.29 – 31.

Вихляєв Ю. М. Інноваційні технології фізичного виховання студентів. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт: науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2015. Сер.15. Вип. 3К1(59)15. С.83 – 87.

Голод Н. Стан здоров'я молоді України: проблеми та шляхи вирішення. Фізична культура, спорт та здоров'я нації: зб. наук. пр. Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. Вип. 3(22). С.45 – 52.

Маленюк Т. В., Косівська А. В. Секційні заняття – пріоритетна форма організації фізичного виховання студентів (на прикладі шейпінгу). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків: Вид-во ХПІ, 2015. № 4. С. 38 – 42.

Москаленко В. Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров'я: український контекст. Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. 2008. №3. С. 55 – 56.

Москаленко В. Ф. Формування глобальної комплексної інтегральної міжсекторальної системи профілактики – інноваційний підхід до вирішення сучасних проблем громадського здоров'я (огляд літератури). Журнал Академії медичних наук України. 2009. Т. 15. №3. С. 516 – 542.

Оксьом П. М., Азаренков В. М., Кондратенко Ю. М., Бережна Л. І. Самооцінка стану здоров’я студенток вищого педагогічного навчального закладу. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт: науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2011. Серія №15. Випуск 13. С. 435 – 438.

Раевский Р. Т. Физическое воспитание как действующий фактор обеспечения здоровья студенческой молодежи. Спорт для всех: научно-методический журнал. 2000. №1. С.5 – 10.

Хлус Н., Пустовойт П., Щасливий С. Динаміка показників фізичної підготовленості майбутніх педагогів під впливом занять волейболом // Фізична культура, спорт та здоров'я нації: зб. наук. пр. Вінниця. ТОВ «Планер», 2017. Вип. 3(22). С. 181 – 186.
Copyright (c) 2019 П. М. Оксьом, М. М. Кобозєв, В. М. Азаренков, Л. І. Бережна, О. В. Шумаков