ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Г. В. Григоренко

Анотація


надана загальна характеристика особистісно-орієнтованого підходу до формування здоров’ятворчої компетентності підлітків у освітньо-оздоровчому середовищі загальноосвітнього навчального закладу;  аналізуються отримані результати та ефективність запропонованого підходу.


Ключові слова


особистісно-орієнтований підхід; здоров’ятворча компетентність; здоров’ятворча діяльність; культура здоров’я; освітньо-оздоровче середовище загальноосвітнього навчального закладу

Повний текст:

PDF

Посилання


Баханов К. О. Організація особистісно-орієнтованого навчання / К. О. Баханов. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 159 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : У2. Кн. 1 : Особистісно-орієнтований підхід : Теоретико-технологічні засади : Наук. видання. – К. : Лебідь, 2003. – 280 с.

Горащук В. П. Формування культури здоров’я школярів (Теорія і практика) / В. П. Горащук. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 376 с.

Григоренко В. Г. Педагогічні технології особистісно-орієнтованого формування у учнів загальноосвітньої школи культури здоров’я: теорія та практика: навч. посіб. / В. Г. Григоренко, Г. В. Григоренко, С. О. Омельченко та ін.; за ред. В. Г. Григоренка, С. О. Омельченко. – Слов’янськ : Вид-во СДПУ, 2010. – 346 с.

Пєхота О. М. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; заг.ред. О. М. Пєхоти. – К. : Вид-во А.С.К., 2003. – 252 с.

Омельченко С. О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків : Монографія / С. О. Омельченко. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 352 с.

Шиян О. І. Державна освітня політика з питань здорового способу життя молоді : монографія / Олена Шиян ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л., 2010. – 295 с.
Copyright (c) 2020 Г. В. Григоренко