ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Т. О. Синиця

Анотація


У статті розглянуто проблему зниження рівня рухової активності населення, особливо жінок. Визначено, що заняття різними видами рухової активності, в тому числі оздоровчою аеробікою, позитивно впливають на функціонування органів та систем жінок і сприяють покращенню рівня психічного здоров’я.

Ключові слова


функціональний стан; жінки; перший зрілий вік; оздоровча аеробіка; здоров’я; рухова активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Богдановська Н. В. Вплив оздоровчої аеробіки на функціональний стан організму жінок 20–30 років / Н. В. Богдановська // Вісник запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2013. – № 1 (10). – С. 89–93.

Вілмор Дж.Х. Фізіологія спорту / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл. – К. : Олімпійська література, 2003. – 655 с.

Крючек Е. С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : учеб.-метод. пособ. / Е. С. Крючек. – М. : Терра-Спорт, Олимпия-Пресс, 2001. – 64 с.

Кутек Т. Оздоровча аеробіка як ефективний засіб зміцнення здоров’я жінок 20–30 років / Тамара Кутек, Людмила Погребенник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів, 2004. – Вип. 8, Т. 3. – С. 188–192.

Міхеєнко О. І. Комплексна методика оцінки рівня здоров’я організму людини / О. І. Міхеєнко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Х., 20011. – № 6. – С. 93–101.

Мякинченко Е. Б. Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учеб. пособ. для студентов вузов физ. культуры / Е. Б. Мякинченко, М. П. Шестакова. – М. : СпортАкадемПресс, 2002. – 304 с.

Сиднева Л. В. Формирование профессиональных знаний и умений проведения занятий по базовой аэробике у студентов высших физкультурных учебных заведений : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. В. Сиднева. – М., 2000. – 150 с.

Синиця С. В. Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення : навч. посіб. / С. В. Синиця, Л. Є. Шестерова. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 236 с.
Copyright (c) 2019 Т. О. Синиця