ЗМІНА РІВНЯ ОКРЕМИХ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІВЧАТ 10–11-ТИ РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ЧИРЛІДИНГОМ

Т. М. Бала, К. Ю. Гребенюк, Г. П. Скрипніченко, А. В. Архипова

Анотація


В статті відображені показники окремих рухових здібностей школярів 5–6-х класів, що відносяться до підготовчої медичної групи загальноосвітньої школи, а також їх зміни під впливом спеціально підібраних вправ чирлідингу.


Ключові слова


чирлідинг; гнучкість; координаційні здібності; школярі 5–6-х класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю. Вступ до вищої фізкультурної освіти [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Ю. Ажиппо [та ін.] ; Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків : Точка, 2014. – 243 с.

Ажиппо О. Ю. Факторна структура функціонального стану сенсорніх систем учнів 6-х класів / О. Ю. Ажиппо, І. О. Кузьменко // Спортивна наука України. – № 1 – Л. ЛДУФК, 2015. – С. 7–11.

Бала Т. М. Чирлідинг у фізичному вихованні школярів : Метод. посібник для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів / Т. М. Бала, І. П. Масляк. – Х. : ХДАФК, 2014. – 141 с.

Бала Т. М. Влияние упражнений чирлидинга на координационные способности школьников 5–9-х классов / Т. М. Бала // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – Харків : ХДАФК, 2015. – № 5(49). – С. 24–28.

Головченко О. І. Характеристика спеціально організованої та спонтанної рухової активності в учнів середнього шкільного віку з різним рівнем розвитку особистісних якостей / О. І. Головченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – №2. – С. 15 -18 .

Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : Навч. посібник / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня – К. : Олімп. л-ра, 2010. – 248 с.

Масляк І. П. Вплив спеціально спрямованих вправ на окремі функції сенсорних систем молодших школярів / І. П. Масляк // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – Харків : ХДАФК, 2015. – № 5(49). – С. 63–67.

Худолій О. М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі / О. М. Худолій, А. В. Забора // Теорія і практика фізичного виховання. – 2001. – № 1. – С. 3–12.

Худолій О. М. Загальні основи теорії і методики фізичиного виховання : Навчальний посібник / О. М. Худолій. – Харків : «ОВС», 2008. – 406 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.
Copyright (c) 2020 Т. М. Бала, К. Ю. Гребенюк, Г. П. Скрипніченко, А. В. Архипова