ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА.
СЕРІЯ ПЕДАГОГІЧНА

«Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна» заснований викладачами фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 1993 році, як узагальнення результатів науково-дослідних робіт. З 1995 року збірник  включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів, викладачів та наукових працівників (Наказ Міністерства освіти і науки України №1021 від 07.10.2015 р.).

З 2012 року збірник індексується  наукометричними базами Google Scholar,  Index Copernicus, CEJSH.


На сьогодні видано 25 випусків збірника наукових праць, тематика яких зазвичай стосується проблем підготовки фахівців фізико-технологічного профілю, інноваціям в освітній галузі.

Редакційну колегію збірника складають понад 15 докторів педагогічних та фізико-математичних наук з України, Польщі, Молдови, Словаччини.  Наукові праці збірника друкуються трьома мовами: українською, російською, англійською. Це сприяє обміну досвідом та дає змогу апробації своїх науково-педагогічних досліджень не  тільки вітчизняним науковцям, а й зарубіжним фахівцям в даній галузі. Відтак у збірнику друкують узагальнені результати своїх досліджень науковці України, Польщі, Молдови,  Словаччини.

Збірник адресований науковцям, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам та усім, хто переймається проблемами  підготовки та становлення майбутнього фахівця освітньої галузі.


№ 25 (2019): УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Обкладинка