Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія. Географія. Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 47 випусків Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, Словаччини та Єгипту, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Вісник є фаховим виданням у галузі геології і географії (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.) та входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCat, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBible, TIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus, Web of Science (Emerging Sources Citation Index (ESCI)

 


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Випуск 52

 
Перший випуск "Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія. Екологія" за 2020 рік вийде друком у травні 2020 року. https://periodicals.karazin.ua/geoeco  
Опубліковано: 2019-07-09
 
Більше анонсів...

№ 51 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Content issue 51

Зміст

Геологія

Технологія імітаційного моделювання обернених задач гравірозвідки PDF (English)
Sergiy Grygorovych Anikeyev, Sergiy Mykhailovych Bagriy, Bohdan Bohdanovych Hablovskyi
Горизонтальні переміщення геомас у континентальних рифтогенних геоструктурах (на прикладі Дніпровсько-Донецького палеорифту). Частина 3. Системна організація пострифтових реїдних деформацій PDF
Олексій Вацлавович Бартащук
Аналіз анізотропії фільтраційних та електричних властивостей теригенних порід-колекторів (на прикладі родовищ приосьової зони ДДЗ) PDF
Ірина Миколаївна Безродна, Віталій Вікторович Антонюк, Олег Віталійович Олійник
Серпентини – индикатори метаморфічних і геодинамічних перетворень мезозойських перидотитів Внутрішніх Українських Карпат PDF
Лариса Володимирівна Генералова, Володимир Борисович Степанов, Наталія Теодорівна Білик, Євгенія Мартинівна Сливко
До палеонтологічної характеристики моспинської світи (середній карбон, Донбас) PDF (Русский)
Виталий Сергеевич Дернов, Николай Иванович Удовиченко
Вплив фільтрації лужних розчинів на деформаційні прояви в ґрунтовій основі інженерних споруд PDF
Дмитро Вікторович Рудаков, Василь Іполитович Тимощук, Наталія Олександрівна Глущенко
Вторинні перетворення теригенних порід нижнього карбону на великих глибинах (на прикладі деяких районів Дніпровсько-Донецької западини) PDF
Олена Володимирівна Тунік, Віктор Володимирович Огар
Експериментальне обґрунтування геофізичного методу ПІЕМПЗ для вирішення інженерно-геологічних задач PDF (English)
Iryna Viktorivna Chushkina, Dmytro Serhiiovych Pikarenia, Olha Viktorivna Orlinska, Nataliia Mykolaivna Maksymova

Географія

Геоінформаційне моделювання антропогенної трансформації басейнових геосистем (на прикладі правобережних приток Дністра) PDF (English)
Ivan Platonovich Kovalchuk, Oksana Ivanivna Mykytchyn, Andrii Ivanovich Kovalchuk
Інтеграція внутрішньо переміщених осіб України: реалії, проблеми, перспективи PDF (English)
Liudmyla Mykolaivna Niemets, Nataliia Volodymyrivna Husieva, Taras Heorhiiovych Pohrebskyi, Oksana Volodymyrivna Bartosh, Maryna Oleksandrivna Lohvynova
Узагальнення середнього річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України PDF
Олександр Григорович Ободовський, Ольга Іванівна Лук'янець, Станіслав Олексійович Москаленко, Вікторія Олександрівна Корнієнко
Про регіоналізацію територіальних поєднань родовищ корисних копалин та гірничопромислових територій України PDF (English)
Myroslav Yakovych Syvyj, Nataliia Olehivna Lisova, Bohdan Borysovych Havryshok
Моделювання біокліматичних умов урбанізованого середовища (на прикладі міста Києва) PDF (English)
Olga Hrygorivna Shevchenko, Sergiy Ivanovych Snizhko, Mariia Olegivna Matviienko

Екологія

Дослідження можливості використання Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Crustacea) у короткостроковому випробуванні при встановленні екологічних стандартів якості води в Україні PDF
Олексій Миколайович Крайнюков, Анастасія Вікторівна Якушева
Еколого-гідрогеологічні фактори дестабілізації якісного складу питних підземних вод центральної частини ДДАБ PDF (English)
Serhii Mikhailovich Levoniuk, Vitaliy Viktorovich Samoilov, Igor Valerijovich Udalov, Viacheslav Oleksijovich Petik
Сучасний стан забруднення атмосферного повітря в Україні за даними супутника Sentinel-5P PDF
Михайло Валерійович Савенець, Ірина Віталіївна Дворецька, Людмила Михайлівна Надточій
Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану природоохоронних територій PDF (English)
Anastasiia Olegivna Splodytel
Оцінка забруднення грунтів важкими металами у зоні впливу теплових електростанцій
Elina Borysivna Khobotova, Vasyl Ivanovich Larin, Inna Valeriivna Hraivoronska