Фізика аеродисперсних систем

Видання призначено для науковців, які вивчають процеси в аеродисперсних системах, зокрема аерозолях. Воно має бути корисним для студентів та аспірантів фізичних, фізико-технічних, енергетичних і хімічних факультетів, які спеціалізуються в області теплофізики дисперсних систем і фізики плазми, хімічної фізики та гідродинаміки.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Рік заснування: 1969.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17442-6192Р від 5.01.2011 :
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1279 від 6 листопада 2014 року.
DOI: 10.18524/0367-1631
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Журнал підтримує політику відкритого доступу.
Журнал підтримує політику безоплатної обробки і публікації матеріалів.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: В. В. Калінчак, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Дворянська, 2
E-mail: teplophys@onu.edu.ua
Альтернативний сайт: fas-onu.net

№ 42 (2005)

Зміст

Тепломасобмін

Математична модель виділення твердої фази на поверхні дисперсної частинки PDF
О. О. Мочалов, С. В. Коваль, С. С. Коваль 5-9
Можливості дослідження високотемпературних систем за абсолютними інтенсивностями світлового потоку. PDF
М. І. Полетаєв, О. В. Флорко 10-18
Високотемпературний тепломасообмін і стефанівська течія на поверхні окисляємої сталевої частинки PDF
В. В. Калінчак, О. С. Черненко, К. І. Семенов 19-31
Сонячні плоскі колектори на основі полімерних матеріалів PDF
О. В. Дорошенко, М. О. Глауберман, Е. Т. Роговська 32-46

Газодинаміка

Рівняння кінетики процесу втрати маси при диспергуванні рідких тіл у потоці газу PDF
С. К. Асланов 47-52
Ротаційний віскозиметр для дослідження мікронних прошарків PDF
Б. А. Алтоіз, С. К. Асланов, А. Ф. Бутенко 53-65

Фізика горіння

Випромінювальні характеристики пилових полум’їв частинок цирконию PDF
Е. П. Ільченко, М. І. Полетаєв, Т. А. Флорко, А. В. Флорко 66-75
Поширення полум’я по тонким плівкам рідинного палива на металевих субстратах PDF
В. В. Головко, В. К. Баронецький, А. К. Копійка 76-85
Структура ламінарного дифузійного двохфазного факелу PDF
М. І. Полетаєв, Я. І. Вовчук 86-96
Динаміка запалювання твердого палива (торфу) при імпульсному лазерному випрoмінюванні. PDF
Л. І. Рябчук, Т. Ф. Смагленко, М. М. Чесноков, С. Г. Орловська, І. С. Андріанова 97-103
Дослідження пульсаційного горіння пропан - бутанової суміші поблизу меж його існування PDF
М. Ю. Трофименко, С. К. Асланов, В. В. Калінчак, О. М. Зуй, Г. М. Олешко 104-111

Електрофізика

Умови плазмових утворювань при НВЧ-пробої в суміші іоноутворючої речовини та частинок легких металів PDF
Б. О. Дем’янчук 112-117
Плаваючий потенціал палаючої частки магнію
В. І. Вишняков, Т. В. Гризунова, М. М. Чесноков 118-124
Вплив залежності рухомості іонів від величині електричного поля на параметрі позитивного стовбуру в вузьких газорозряднім трубках PDF
Л. В. Михайловська 125-132
Вплив параметрів розряду на радіальні розподіли заряджених частинок позитивного стовбуру в вузьких газорозрядних трубках PDF
Л. В. Михайловська, А. С. Михайловська 133-143