Фізика аеродисперсних систем

Видання призначено для науковців, які вивчають процеси в аеродисперсних системах, зокрема аерозолях. Воно має бути корисним для студентів та аспірантів фізичних, фізико-технічних, енергетичних і хімічних факультетів, які спеціалізуються в області теплофізики дисперсних систем і фізики плазми, хімічної фізики та гідродинаміки.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Рік заснування: 1969.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17442-6192Р від 5.01.2011 :
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1279 від 6 листопада 2014 року.
DOI: 10.18524/0367-1631
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Журнал підтримує політику відкритого доступу.
Журнал підтримує політику безоплатної обробки і публікації матеріалів.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: В. В. Калінчак, д-р фізю-мат. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Дворянська, 2
E-mail: teplophys@onu.edu.ua
Альтернативний сайт: fas-onu.net

№ 54 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Теплофізика дисперсних систем

Elongate coexistence curve and its curvilinear diameter as factors of global fluid asymmetry PDF (English)
O. V. Jr. Rogankov, V. A. Mazur, V. V. Kalinchak, A. E. Sergeeva, V. I. Levchenko, M. V. Shvets, V. B. Rogankov 8-29
Аналіз релаксаційних характеристик системи пентапласт – AgI PDF
Микола Іванович Шут, Г. В. Ракицька, В. Ю. Розанович, С. М. Челнокова, М. О. Рокицький 30-34
Equilibrium parameters of a structured n-hexadecane layer PDF
Boris Anatoliy Altoiz, A. Au. Popovskii, А. F. Butenko 35-44
Теплофізичні та релаксаційні характеристики двофазних систем на ос-нові металонаповнених епоксидних полімерів PDF
Тарас Григорович Січкар, Т. Г. Василенко, О. С. Тульженкова 45-50
Thermodynamic properties of epitropic liquid crystals PDF
V. I. Michailenko, A. Yu. Popovsii 51-57

Тепломасобмін

Высокотемпературный тепломассообмен в двухфракционной газовзвеси углеродных частиц PDF
Cветлана Георгиевна Орловская, Валерий Владимирович Калинчак, Оксана Николаевна Зуй, Мария В. Лисянская 58-65
Solar desiccant-evaporative cooling systems with ceramic packing (microporous multichannel structures) PDF
M. Glauberman, А. Doroshenko, K. Shestopalov, K. Liudnytskyi, K. Zhuk, A. Trapushel 66-82

Фізика горіння

Горение одиночных частиц диборида титана PDF
Ф. К. Буланин, А. Е. Сидоров, Н. И. Полетаев, С. А. Киро, В. Г. Шевчук, А. В. Нимич 83-94
Закономерности горения зольных угольных частиц при самовоспламенении в нагретом воздухе PDF
А. С. Черненко, В. В. Калинчак, М. Н. Корчагина, Р. Д. Куземко, В. Г. Шевчук 95-104
Combustion of low melting point alkane particles under dc electric field PDF
S. G. Orlovskaya, M. S. Shkoropado, F. F. Karomova, V. V. Kalinchak 105-109

Газодинаміка

Numerical simulation of droplets deformation and breakup in shearing flows PDF
G. K. Ivanitsky 110-121

Електрофізика

О новых возможностях электростатического улавливания твердой составляющей сварочного аэрозоля PDF
А. А. Эннан, М. В. Опря, С. А. Киро, В. И. Вишняков 122-128

Фізика аерозолів

Влияние защитного газа на распределение частиц cварочного аэрозоля по размерам PDF
В. И. Вишняков, С. А. Киро, М. В. Опря, А. А. Эннан 129-137