НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Засновники:

Київський університет імені Бориса Грінченка

Благодійний фонд імені Антона Макаренка

Науковий журнал  з проблем філософії, теорії і практики неперервної професійної освіти адресовано науковцям, студентам, викладачам вищих навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, докторантам, слухачам системи післядипломної освіти, усім, хто цікавиться проблемами філософії, педагогіки і психології неперервної освіти.

Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 164328 від 28.12.2019).

ISSN 1609-8595

e-ISSN 2412-0774

DOI: 10.28925/1609-8595

Реєстраційне свідоцтво: Серія КВ №21843-11743 ПР від 18.01.2016

Періодичність: 4 рази на рік.

Рік заснування: 2001.

Видавець: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС».

Країна видавництва: Україна.

 


Зображення домашньої сторінки журналу