Психологія і суспільство

DOI: https://doi.org/10.35774/pis

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис 

Заснований у 2000 році

Виходить чотири рази на рік

Передплатний індекс Укрпошти – 21985

ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)

Свідоцтво про реєстрацію КВ №15617-4089 ПР

Входить до переліку наукових фахових видань України у галузі психологічних наук (Наказ МОН №693 від 10.05.2017)

Індексується Google Scolar, Index Copernicus, НБУ ім. В. Вернадського

Голова редакційної ради - Крисоватий А.І.

Головний редактор - Фурман А.В.

 

##common.journalThumbnail.altText##