Історія журналу

Видається з 1997р. Журнал включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Постанова президії ВАК України: №3–05/11 вiд 10.11.1999р.; №1–05/34 від 14.10. 2009р.; Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081). Свідоцтво державної реєстрації – КВ №12221-1105Р від 17.01.2007р. Друкується за постановою вченої ради Харківської державної академії фізичної культури.