Фінансування журналу

Видавець

Видання Харківської державної академії фізичної культури

Kharkiv State Academy of Physical Culture