DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-3.001

Динаміка показників функції зовнішнього дихання у чоловіків похилого віку під впливом реабілітаційних заходів в іммобілізаційному періоді перебігу хвороби після переломів плато

Тетяна Ананьєва

Анотація


Мета: визначити та обґрунтувати ефективність застосування засобів фізичної реабілітації на функцію зовнішнього дихання хворих чоловіків похилого віку, які знаходяться в іммобілізаційному періоді перебігу хвороби після переломів плато.

Матеріал і методи: аналіз спеціальної науково-методичної літератури; аналіз медичних карт досліджуваного контингенту хворих; методи дослідження показників функціонального стану дихальної системи; методи математичної статистики. Досліджуваний контингент – 15 хворих чоловіків похилого віку, які знаходяться в умовах стаціонару в іммобілізаційньому періоді після переломів плато.

Результати: проведені дослідження свідчать про достовірні позитивні зміни показників функції зовнішнього дихання у хворих чоловіків похилого віку під впливом запропонованого комплексу засобів фізичної реабілітації.

Висновки: запропонований комплекс засобів реабілітації можливо застосовувати в умовах стаціонару хворим, які знаходяться в іммобілізаційному періоді перебігу (ліжковий руховий режим) після переломів плато, з метою поліпшення функції зовнішнього дихання та попередження ускладнень з боку дихальної системи, які можуть виникати внаслідок зниження рухової активності після отриманої травми.


Ключові слова


переломи плато; функція зовнішнього дихання; засоби фізичної реабілітації

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьєва, Т.Г., Белоусова, Л.Г., Оршацька, Н.В. (2012), "Комплексна фізична реабілітація хворих чоловіків середнього віку після переломів плато в постіммобілізаційному періоді в умовах поліклініки", Слобожанський науково-спортивний вісник, Харків, № 2, С. 120-125.

Ананьєва, Т.Г., Оршацька, Н.В. (2014), "Дихальна гімнастика у фізичній реабілітації жінок похилого віку в ранньому післяопераційному періоді після переломів шийки стегна", Фізична культура, спорт та здоров’я, Матеріали ХІV Міжнародної наук.-практ. конференції, Харків, 10–12 грудня 2014 р., ХДАФК, Харків, С. 153-162, режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/docs/konferences/konf_10_12_2014.pdf.pdf

Епифанов, В.А., Епифанов, А.В. (2010), Реабилитация в травматологии, ГЭОТАР-Медиа, Москва.

4. Котельников, Г.П., Мирошниченко, В.Ф. (2009), Закрытые травмы конечностей, ГЭОТАР-Медиа, Москва.

5. Мисула, І.Р., Вакуленко, Л.О. (2005), Медична та соціальна реабілітація, ТДМУ, Тернопіль.

6. Платковская, Р.И. (1972), "Дыхание через трубку как эффективный методический прием лечебной гимнастики при ожоговой болезни", Вопросы курортологии, № 1, С. 10-13.

7. Скляренко, Є.Т. (2003), Травматологія і ортопедія, Здоров’я, Київ.

8. Клапчук В.В., Нахонович, О.Б. и др. (2014), Фізична реабілітація, спортивна медицина, Абрамов, В.В., Абрамова, В.В. та доц. Смирнова, О.П (ред.), Журфонд, Дніпропетровськ, С. 77-86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Тетяна Ананьєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge