DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-3.001

Динаміка показників функції зовнішнього дихання у чоловіків похилого віку під впливом реабілітаційних заходів в іммобілізаційному періоді перебігу хвороби після переломів плато

Тетяна Ананьєва

Анотація


Мета: визначити та обґрунтувати ефективність застосування засобів фізичної реабілітації на функцію зовнішнього дихання хворих чоловіків похилого віку, які знаходяться в іммобілізаційному періоді перебігу хвороби після переломів плато.

Матеріал і методи: аналіз спеціальної науково-методичної літератури; аналіз медичних карт досліджуваного контингенту хворих; методи дослідження показників функціонального стану дихальної системи; методи математичної статистики. Досліджуваний контингент – 15 хворих чоловіків похилого віку, які знаходяться в умовах стаціонару в іммобілізаційньому періоді після переломів плато.

Результати: проведені дослідження свідчать про достовірні позитивні зміни показників функції зовнішнього дихання у хворих чоловіків похилого віку під впливом запропонованого комплексу засобів фізичної реабілітації.

Висновки: запропонований комплекс засобів реабілітації можливо застосовувати в умовах стаціонару хворим, які знаходяться в іммобілізаційному періоді перебігу (ліжковий руховий режим) після переломів плато, з метою поліпшення функції зовнішнього дихання та попередження ускладнень з боку дихальної системи, які можуть виникати внаслідок зниження рухової активності після отриманої травми.


Ключові слова


переломи плато; функція зовнішнього дихання; засоби фізичної реабілітації

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьєва, Т.Г., Белоусова, Л.Г., Оршацька, Н.В. (2012), "Комплексна фізична реабілітація хворих чоловіків середнього віку після переломів плато в постіммобілізаційному періоді в умовах поліклініки", Слобожанський науково-спортивний вісник, Харків, № 2, С. 120-125.

Ананьєва, Т.Г., Оршацька, Н.В. (2014), "Дихальна гімнастика у фізичній реабілітації жінок похилого віку в ранньому післяопераційному періоді після переломів шийки стегна", Фізична культура, спорт та здоров’я, Матеріали ХІV Міжнародної наук.-практ. конференції, Харків, 10–12 грудня 2014 р., ХДАФК, Харків, С. 153-162, режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/docs/konferences/konf_10_12_2014.pdf.pdf

Епифанов, В.А., Епифанов, А.В. (2010), Реабилитация в травматологии, ГЭОТАР-Медиа, Москва.

4. Котельников, Г.П., Мирошниченко, В.Ф. (2009), Закрытые травмы конечностей, ГЭОТАР-Медиа, Москва.

5. Мисула, І.Р., Вакуленко, Л.О. (2005), Медична та соціальна реабілітація, ТДМУ, Тернопіль.

6. Платковская, Р.И. (1972), "Дыхание через трубку как эффективный методический прием лечебной гимнастики при ожоговой болезни", Вопросы курортологии, № 1, С. 10-13.

7. Скляренко, Є.Т. (2003), Травматологія і ортопедія, Здоров’я, Київ.

8. Клапчук В.В., Нахонович, О.Б. и др. (2014), Фізична реабілітація, спортивна медицина, Абрамов, В.В., Абрамова, В.В. та доц. Смирнова, О.П (ред.), Журфонд, Дніпропетровськ, С. 77-86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Тетяна Ананьєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.