DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.002

Развитие гибкости школьников 5–6-х классов под влиянием занятий чирлидингом

Александр Ажиппо, Татьяна Бала

Анотація


Цель: определить степень изменения уровня развития гибкости школьников 5–6-х классов под влиянием занятий чирлидингом.

Материал и методы: в исследованиях принимали участие 103 школьника 10–11 лет. Методы: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент и методы математической статистики.

Результаты: представлены показатели уровня развития гибкости, а также степень их изменения под влиянием занятий чирлидингом у школьников 5–6-х классов общеобразовательной школы.

Выводы: применение чирлидинга положительно повлияло на степень проявления гибкости школьников средних классов по всем исследуемым параметрам. 


Ключові слова


гибкость; чирлидинг; школьники средних классов

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо, О.Ю. (2015), "Роль і місце фізичного виховання школярів у формуванні навичок здорового способу життя", Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія», Вип. 47, С. 290-300.

Ажиппо, О.Ю., Криворучко, Н.В. (2016), "До питання підвищення інтересу студентів до занять фізичного виховання", ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення», С. 6-11.

Ажиппо, О., Кузьменко, І. (2015), "Факторна структура функціонального стану сенсорних систем учнів 6-х класів", Спортивна наука України, № 1 (65), С. 7-11.

Бала, Т.М. (2011), "Влияние упражнений чирлидинга на уровень развития координационных способностей школьников 5–6-х классов", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4, С. 14-19.

Бала, Т.М. (2011), "Динаміка рівня розвитку гнучкості школярів 7–9-х класів під впливом вправ чирлідингу", Фізична культура, спорт та здоров’я нації, Вип. 12, Т. 1, С. 91-96.

Бала, Т.М. (2014), "Изменение уровня развития гибкости школьниц 5–9-х классов под влиянием упражнений чирлидинга", ХІV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я", ХДАФК, Харків, С. 12-15.

Бала, Т.М. (2015), "Изменение уровня развития силы и выносливости школьников 5–6-х классов под влиянием занятий чирлидингом", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 3(47), С. 18-23, doi: 10.15391/snsv.2015-3.003.

Бала, Т.М. (2015), "Влияние упражнений чирлидинга на координационные способности школьников 5–9-х классов", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 5(49), С. 24-28, doi: 10.15391/snsv.2015-5.003.

Бала, Т.М., Масляк, І.П. (2009), "Изменение уровня развития силовых способностей школьниц средних классов под влиянием упражнений черлидинга", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 20-23.

Бала, Т.М., Масляк, І.П. (2011), "Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 5–6 класів під впливом вправ чирлідингу", Молода спортивна наука України, Т. 2, С. 10-15.

Бала, Т.М., Масляк, І.П. (2014), Чирлідинг у фізичному вихованні школярів, ХДАФК, Харків.

Бала, Т.М., Масляк, І.П. (2014), "Динаміка показників рівня розвитку бистроти під впливом вправ чирлідингу", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Вип. 118, Т. III, С. 12-18.

Зинченко, И.А., Луценко, Л.С., Боляк А.А. (2010), "Управление тренировочным процессом на основе моделирования показателей физической подготовленности спортсменов-черлидеров специализированного этапа подготовки", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2, С. 52-55.

Іващенко, О.В., Пелепенко, О.В. (2011), "Особливості розвитку рухових здібностей у дівчат середніх класів", Теорія та методика фізичного виховання, № 10, С. 3-9. doi: 10.17309/tmfv.2011.10.743.

Козіна, Ж.Л. (2007), "Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор", Теорія та методика фізичного виховання, № 6, С. 15-18, режим доступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/318.

Криворучко, Н. (2015), "Динамика показателей уровня развития гибкости под влиянием упражнений чирлидинга", Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Cultura fizică şi sportul într-o societate bazată pe cunoaştere (6–7 noiemb. 2015), С. 145-147.

Криворучко, Н. (2015), "Вплив вправ чирлідингу на показники фізичного розвитку студенток ВНЗ І–ІІ рівня акредитації", Молода спортивна наука України, Вип. 19, Т. 2, С. 119-124.

Криворучко, Н. (2017), Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту, Львів, 17 с.

Круцевич, Т.Ю. (2003), Теория и методика физического воспитания, Т. 1, Олимпийская литература, Киев.

Круцевич Т.Ю. (2003), Теория и методика физического воспитания, Т. 2, Олимпийская литература, Киев.

Круцевич, Т.Ю. (2012), "Концепція удосконалення програм з фізичної культури в загальноосвітній школі", Фізичне виховання в школі, № 2, С. 9-11.

Круцевич, Т., Іщенко, О., Імас, Т. (2014), "Мотивація учнів 6–9 класів до уроків фізичної культури", Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 68-72.

Луценко, Л.С., Зинченко, И.А. (2009), "Тестовые задания по специально-двигательной и физической подготовленности спортсменов в черлидинге на этапе специализированной базовой подготовки", Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 4, С. 45-50.

Мамешина, М.А., Масляк, І.П., Жук, В.О. (2015), "Стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(47), С. 52-57, doi: 10.15391/snsv.2015-3.009.

Масляк, І.П., Мамешина, М.А., Жук, В.О. (2014), "Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітні навчальних закладів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(44), С. 69-72, doi: 10.15391/snsv.2014-6.013.

Матвеев, Л.П. (1991), Теория и методика физической культуры, ФиС, Москва.

Романенко, В.А. (2005), Диагностика двигательных способностей, Дон НУ, Донецк.

Сергиенко, Л.П. (2004), Основы спортивной генетики, Вищашк, Киев.

Смоляр, О. (2011), "Розвиток фізичних якостей у молоді в процесі занять сучасними танцями", Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 8-11.

Толчєва, Г.В. (2015), "Поліпшення характеристик гнучкості та координаційних здібностей студенток університетів у процесі занять хатха-йогою протягом навчального року", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, С. 129-133, doi: 10.15391/snsv.2015-1.023.

Фаворитов, В.М., Сілявіна, К.А. (2014), "Особливості та ефективність методики направленого розвитку гнучкості юних гімнасток 6–7 років", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(40), С. 121-124, doi.org/10.15391/snsv.2014-2.024.

Федоряка, А.В., Бачинська, Н.В. (2016), "Вплив занять спортивними танцями оздоровчої спрямованості на розвиток гнучкості у дівчат 14–15 років", IІІ Міжнародна науково-методична конференція, С. 280-284.

Шестерова, Л.Є. (2003), "Шляхи вдосконалення змісту уроків фізичної культури в загальноосвітній школі", Теорія та методика фізичного виховання, № 2, С. 18-20.

Шестерова, Л.Є., Кузьменко, І.О., Медведєва, А.Л. (2016), "Рівень рухової підготовленості школярів 7–8-х класів", Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2016 р., ХДАФК, Харків, С. 221-228.

Bala, T.M. (2015), "Change in the level of strength and endurance development of5-6 grades pupils under cheerleading exercises influence", Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, No. 3(47), рр. 14-18.

Martyrosyan, A., Pasko, V., Rovnyi, A., Ashanin, V. & Mukha, V. (2017), "An experimental program for physical education of rugby players at the stage of specialized basic training", Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, No. 3(59), рр. 84-91.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Александр Ажиппо, Татьяна Бала

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.