DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.004

Удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів з використанням інформаційних технологій

Володимир Ашанін, Анатолій Ровний, Владлена Пасько, Ганна Полторацька, Максим Войтенко

Анотація


Мета: удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів з використанням інформаційних технологій.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення літературних джерел і даних мережі «Інтернет», педагогічні спостереження та метод інформаційного моделювання.

Результати: розроблено комп’ютерну програму «Жим лежачи» для організації та управління тренувальним процесом.

Висновки: розроблено інноваційний програмний продукт, який дозволяє планувати тренувальні навантаження на основі запропонованих комплексів вправ.


Ключові слова


пауерліфтинг; тренувальний процес; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанін, В.С., Пасько, В.В. , Подоляка, О.Б., Ровний, А.С., Єрмолаєв, В.К. (2015), "Удосконалення комплексної спеціальної фізичної підготовленості спортсменів-регбістів 16–18 років", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(45), С. 16-22, doi: 10.15391/snsv.2015-1.002.

Звягінцева, І.М. (2012), Силова та фізична підготовка. Пауерлiфтинг: Методичні вказівки з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» для студентів усіх спеціальностей Академії, ХДАМГ, Харків.

Мартиросян, А., Пасько, В., Ровний, А., Ашанін, В., Муха, В. (2017), "Експериментальна програма фізичної підготовки регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(59), С. 84-91, doi: 10.15391/snsv.2017-3.015.

Ніжніченко, Д.О. (2013), "Методика корекції тренувального процесу в пауерліфтингу з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості на етапі попередньої базової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(35), С. 34-38.

Олешко, В.Г. (2011), Підготовка спортсменів у силових видах спорту, ДІА, Київ.

Пасько, В.В. (2017), "Вдосконалення тренувального процесу регбістів на основі застосування моделей фізичної та технічної підготовленості", Спортивные игры, № 1, С. 38-40.

Пасько, В.В., Полторацька, Г.С., Войтенко, М.В. (2017), "Застосування комп’ютерних технологій у навчально-тренувальному процесі пауерліфтерів", Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: збірник наукових праць, № 1, С. 72-74.

Пасько, В.В. (2008), "Применение компьютерных технологий в процессе развития тактического мышления у юных спортсменов в игровых видах спорта", Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: сб. статей IV международной научной конференции, 5 февраля 2008 года, Харьков-Белгород-Красноярск, С. 150-152.

Пасько, В.В., Подоляка, О.Б. (2014), "Совершенствование учебно-тренировочного процесса регбистов 16–18 лет", Материалы X международной научной конференции «Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях», 7–8 февраля 2014 года, Белгород-Харьков-Красноярск, Т. 2, С. 124-127.

Пасько, В.В. (2010), "Використання комп’ютерних технологій в учбово-тренувальному процесі у контактних ігрових видах спорту (на прикладі регбі)", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1-2, С. 117-120.

Пасько, В.В. (2016), Інноваційні технології удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт», Дніпропетровськ, 22 с.

Пасько, В.В. (2017), Удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням комп’ютерних технологій, ХДАФК, Харків.

Подоляка, О.Б., Пасько, В.В. (2010), "Доцільність використання комп’ютерних технологій у регбі", Україна наукова: Матеріали VII Всеук. наук.-практ. інтернет-конф., 20–22 грудня 2010 року, Ч. 8, Київ, С. 28-29.

Подоляка, О.Б., Пасько, В.В. (2011), "Навчальна комп’ютерна програма «Регбі-13» для вдосконалення навчально-тренувального процесу в регбіліг", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4, С. 163-168.

Ровний, А.С., Пасько, В.В. (2017), "Моделі фізичної підготовленості як основа управління тренувальним процесом регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”: зб. наукових праць, Випуск 2 (83)17, С. 92-96.

Ровний, А.С., Пасько, В.В. (2017), "Совершенствование тренировочного процесса регбистов средствами гипоксической тренировки", Спортивные игры, № 4, С. 51-55.

Шейко, Б.И. (2005), Пауэрлифтинг. Настольная книга пауэрлифтера, ЗАО ЕАМ Спорт Сервис, Москва.

Pasko, V.V. (2014), "Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters special physical preparedness of rugby-players", Physical education of students, No. 3, pp. 49-56.

Pasko, V.V. (2014), "Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters technical preparation of rugby-players", Slobozhanskiy herald of science and sport, No. 1(39), рр. 115-121.

Rovniy, Anatoly Stepanovitch, Pasko, Vladlena Vitaliivna & Grebeniuk, Oleg Viktorovich (2016), "Adaptation of reformation of physiological functions of the organism of the 400 mhurdlers during hypoxic training", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 16(4), pp. 1340-1344.

Rovniy, Anatoly, Pasko, Vladlena & Martyrosyan, Artur (2017), "Adaptation of the cardioresphiratory system to hypoxic actions of the rugby players depending on the playing position", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17 (2), pp. 804-809.

Rovniy, Anatoly, Pasko, Vladlena, Stepanenko, Dmytrо & Grebeniuk, Oleg (2017), "Hypoxic capacity as the basis for sport efficiency achievements in the men's 400-meter hurdling", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17(1), pp. 300-305.

Swinton, P.A., Lloyd, R., Agouris, I., Stewart, A. (2009), "Contemporary training practices in elite british powerlifters: survey results from an international competition", J. Strength. Cond Res, Vol. 23(2), pp. 380-384.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Володимир Ашанін, Анатолій Ровний, Владлена Пасько, Ганна Полторацька, Максим Войтенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.