DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.008

Вплив занять аеробного характеру на спеціальну витривалість студентів у групах зі спортивною спрямованістю (секційні заняття) настільний теніс

Віталій Гринько, Вікторія Куделко

Анотація


Мета: експериментально виявити вплив на спеціальну витривалість занять аеробного характеру (кросова підготовка та базова аеробіка), які включені до програми вищих навчальних закладів груп зі спортивною спрямованістю (секційні заняття) настільний теніс, та дослідити необхідність включення цих занять у навчальну програму з фізичного виховання.

Матеріал і методи: аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, моделювання. У експерименті приймали участь 106 студентів перших курсів: (53 – контрольна група та 53 – експериментальна).

Результати: апробовано методику виявлення впливу занять аеробного характеру на спеціальну витривалість студентів груп зі спортивною спрямованістю, розроблено та доведено ефективність експериментальної методики занять для підвищення спеціальної витривалості.

Висновки: на даному етапі експерименту було обґрунтовано та доведено ефективність програми із включенням занять аеробного характеру (кросова підготовка та елементи базової аеробіки) в навчальні групи зі спортивною спрямованістю (секційні заняття) настільний теніс.


Ключові слова


аеробні заняття; кросова підготовка; базова аеробіка; спеціальна витривалість; змодельовані дані; секційні заняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанин, В.С., Пятисоцкая, С.С. (2016), Статистический анализ экспериментальных даннях средствами электронных таблиц EXCEL, ХДАФК, Харков.

Гринько, В.М. (2015), "Ставлення студентів до фізичного виховання і здорового способу життя та їх самооцінка рівня фізичної підготовленості", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(45), С. 55-59, doi: 10.15391/snsv.2015-1.010.

Гринько, В.М. (2015), "Заняття аеробного характеру та їх можливий вплив на рівень загальної та спеціальної витривалості студентів", Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, № 12(67)15, С. 42-45.

Дубницький, В.Ю. (2011), "Вибір методу прогнозування вартості цінних паперів з урахуванням фрактальної вимірності ряду спостережень", Бізнес Інформ: наук. журнал, № 7 (1), С. 120-121.

Карташов, М.В. (2007), Імовірність, процеси, статистика, ВПЦ Київський університет, Київ.

Куделко, В.Е. (2004), "Эффективность организационной деятельности в системе спортивных клубов", Физическое воспитание студентов творческих спеціальностей, № 3, С. 79-85.

Куделко, В.Е., Королінська, С.В. (2006), "Аналіз соціально-педагогічних основ формування потреб в самостійних заняттях фізичною культурою у студентів НФаУ", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 12, С. 93-96.

Куделко, В.Е., Щербина, З.И., Павленко, Е.Е. (2003), Оценка физического состояния и физической подготовленности студентов, НФаУ, Харьков.

Лемешко, Б.Ю., Помадин, С.С. (2002), "Корреляционный анализ наблюдений многомерных случайных величин при нарушении предположений о нормальности", Сибирский журнал индустриальной математики, Т. 5, № 3, С. 115-130.

Мардиа, К., Земроч, П. (1984), Таблицы F-распределений и распределений, связанных с ними, Наука, Москва.

Новикова, Н.Б. (2011), "Фрактальные методы и концепция экономически минимальных производственных систем в управлении инновациями", Вестник ЮРГТУ (НПИ), № 2, С. 162-166.

Найман, Э. (2009), "Расчёт показателя Херста с целью выявления трендовости (персистентности) финансовых рынков и макроэкономических индикаторов", Економіст, № 10, С. 25-29.

Чайковська, І.І. (2014), "Застосування сучасних інформаційних технологій для моделювання економічних процесів на основі фрактального аналізу", Університетські наукові записки, № 1, С. 378-387.

Grinko, V.M., Kudelko, V.E. & Hlotov, Y.O. (2017), "Training of students’ special endurance in ping pong sport circles", Physical education of students, No. 2, pp. 52-60, doi: 10.15561/20755279.2017.0201.

Mandelbrot, B. (2004), The (Mis) Behavior of Markets: A Fractal View of Financial Turbulence, Hardcover.

Peters, E. (1991), Chaos and Order in the Capital Markets, John Wiley, New York.

Plowman, S.A. & Smith, D.L. (2011), Exercise Physiology for Health, Fitness and Performance. Lippincott Williams & Wilkins, ISBN 978-0-7817-8406-1.

Weerahandi, S. (1995), Exact Statistical Methods for Data Analysis. Springer, NY.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Віталій Гринько, Вікторія Куделко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.