DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.001

Діалектичний підхід до структурно-функціонального менеджменту в системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення

Олександр Ажиппо, Галина Путятіна

Анотація


Мета: обґрунтувати зміст структурно-функціонального менеджменту системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел та документів, системний підхід, діалектичний підхід, системно-функціональний аналіз, організаційний аналіз.

Результати: діалектика пізнання структурно-функціонального менеджменту системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності передбачає зв'язок теорії і практики; принципи пізнання реального світу, детермінованості явищ, взаємодії зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і суб’єктивного.

Висновки: досягнення основної мети системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення на державному та регіональному рівнях забезпечується вирішенням комплексу завдань.


Ключові слова


система оздоровчо-рекреаційної рухової активності; функціональний менеджмент; діалектичний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо, О.Ю., Саннікова, М.В. (2017), "Нормативно-правові засади регулювання сфери рухової активності і здоров’я різних верств населення", Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини, Випуск 1, С. 221-224.

Андрєєва, О.В. (2014), Фізична рекреація різних груп населення, Київ.

Дутчак, М., Баженков, Є. (2015), "Теоретичний аналіз дефініції «оздоровчо-рекреаційна рухова активність»", Спортивна наука України, № 5(69), С. 56-63.

Міністерство молоді та спорту України (2016), Про затвердження тестів і нормативів проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, Наказ від 15.12.2016 р. № 4665, Київ.

Парсонс, Т. (1994), "Функциональная теория изменения", Американская социологическая мисль, под ред. В. И. Добренькова, Изд-во МГУ, Москва, C. 254-262, ISBN 5-211-03099-0.

Осіпцов, А.В., Пристинський, В.М. (2017), Формування загальнолюдських цінностей у студентської молоді в контексті фізичного виховання і здорового способу життя, Маріуполь.

Путятіна, Г.М., Горбачов, В.Є. (2013), "Організаційний механізм регіонального управління сферою фізичної культури та спорту", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5, С. 200-204.

Leonov, Ya., Prikhod’ko, I.I. & Putiatina, G. (2013), "Internal resource of development of the sphere of physical culture and sport in new Ukrainian economy", Teoriya i pracktika fizicheskoy kultury, No. 3, режим доступу: http:teoriya.ru/en/node/377.

. WHO Regional Office for Europe (2015), Physical activity strategy for the WHO European Region. 2016-2025, Copenhagen.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ажиппо Олександр, Путятіна Галина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge