Організаційно-методичне забезпечення та ефективність діяльності навчально-оздоровчих комплексів у процесі фізичного виховання студентів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.003

Ключові слова:

фізичне виховання, студенти, навчально-оздоровчий комплекс, рухова активність

Анотація

Мета: розробити організаційно-методичне забезпечення діяльності навчально-оздоровчих комплексів у процесі позанавчальних занять студентів з фізичного виховання та перевірити його ефективність.

Матеріал і методи: анкетування з метою визначення мотивації студентів, дотримання ними здорового способу життя, особливостей дозвіллєвої діяльності; тестування рівня теоретичних знань студентів; методика Г. Л. Апанасенка (2011) для оцінки рівня фізичного здоров’я. У педагогічному експерименті брали участь 161 студент, що навчалися на І–ІV курсах Університету державної фіскальної служби України.

Результати: виявлено педагогічні умови, які детермінують участь студентів у позанавчальній діяльності з фізичного виховання.

Висновки: встановлено позитивний вплив впровадження моделі діяльності навчально-оздоровчих комплексів на ступінь залучення студентів до позанавчальних занять, що в свою чергу сприяло підвищенню рівня їх здоров'я, теоретичної обізнаності, формуванню мотивації та навиків організації дозвілля.

Посилання

Андрєєва, О., Садовський, О. (2014), "Оцінка ставлення студентів до організації процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт, Вип. 15, С. 31-35.

Андреева, Е., Катерина У. (2014), "Анализ мотивации студентов к внеучебным формам организации занятий по физическому воспитанию", Фізична активність, здоров’я та спорт, № 4 (18), С. 18-27.

Базильчук, В.Б. (2004), Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. виховання та спорту, Львів, 22 с.

Катерина, У.М. (2013), "Удосконалення організації фізичного виховання студентів у позанавчальний час", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 21-25.

Катерина, У. (2016), "Обґрунтування ефективності впровадження навчально-оздоровчих комплексів в процес фізичного виховання студентів", Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр., Вип. 1, С. 66-71.

Королінска С.В. (2007), Клубна форма організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. виховання та спорту, Львів, 20 с.

Луценко, Л.С., Сутула, А.В., Шутєєв, В.В., Батєєва, Н.П., Мельнічук, Д.Р. (2014), "Зміни ставлення студентів до фізкультурно-спортивної діяльності та до оцінки власного здоров’я за період навчання у вузі", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(43), С. 35-40, doi: 10.15391/snsv.2014-5.007

МОН України (2015), Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік. Наказ № 47від 26.01.2015, режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0132-15

МОН України (2015), Рекомендації щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Лист № 1/9-454 від 25 вересня 2015 року «Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах», режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4440

Сутула, В.О. Луценко, Л.С., Булгаков, О.І., Дейнеко, А.Х., Сутула, А.В., Шутєєв В.В. (2016), "Щодо сучасних організаційних інновацій в системі фізичного виховання студентської молоді", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(51), С. 99-106, doi:10.15391/snsv.2016-1.017

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-30

Номер

Розділ

Статті