DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.003

Організаційно-методичне забезпечення та ефективність діяльності навчально-оздоровчих комплексів у процесі фізичного виховання студентів

Олена Андрєєва, Уляна Катерина

Анотація


Мета: розробити організаційно-методичне забезпечення діяльності навчально-оздоровчих комплексів у процесі позанавчальних занять студентів з фізичного виховання та перевірити його ефективність.

Матеріал і методи: анкетування з метою визначення мотивації студентів, дотримання ними здорового способу життя, особливостей дозвіллєвої діяльності; тестування рівня теоретичних знань студентів; методика Г. Л. Апанасенка (2011) для оцінки рівня фізичного здоров’я. У педагогічному експерименті брали участь 161 студент, що навчалися на І–ІV курсах Університету державної фіскальної служби України.

Результати: виявлено педагогічні умови, які детермінують участь студентів у позанавчальній діяльності з фізичного виховання.

Висновки: встановлено позитивний вплив впровадження моделі діяльності навчально-оздоровчих комплексів на ступінь залучення студентів до позанавчальних занять, що в свою чергу сприяло підвищенню рівня їх здоров'я, теоретичної обізнаності, формуванню мотивації та навиків організації дозвілля.

Ключові слова


фізичне виховання; студенти; навчально-оздоровчий комплекс; рухова активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва, О., Садовський, О. (2014), "Оцінка ставлення студентів до організації процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт, Вип. 15, С. 31-35.

Андреева, Е., Катерина У. (2014), "Анализ мотивации студентов к внеучебным формам организации занятий по физическому воспитанию", Фізична активність, здоров’я та спорт, № 4 (18), С. 18-27.

Базильчук, В.Б. (2004), Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. виховання та спорту, Львів, 22 с.

Катерина, У.М. (2013), "Удосконалення організації фізичного виховання студентів у позанавчальний час", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 21-25.

Катерина, У. (2016), "Обґрунтування ефективності впровадження навчально-оздоровчих комплексів в процес фізичного виховання студентів", Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр., Вип. 1, С. 66-71.

Королінска С.В. (2007), Клубна форма організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. виховання та спорту, Львів, 20 с.

Луценко, Л.С., Сутула, А.В., Шутєєв, В.В., Батєєва, Н.П., Мельнічук, Д.Р. (2014), "Зміни ставлення студентів до фізкультурно-спортивної діяльності та до оцінки власного здоров’я за період навчання у вузі", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(43), С. 35-40, doi: 10.15391/snsv.2014-5.007

МОН України (2015), Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік. Наказ № 47від 26.01.2015, режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0132-15

МОН України (2015), Рекомендації щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Лист № 1/9-454 від 25 вересня 2015 року «Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах», режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4440

Сутула, В.О. Луценко, Л.С., Булгаков, О.І., Дейнеко, А.Х., Сутула, А.В., Шутєєв В.В. (2016), "Щодо сучасних організаційних інновацій в системі фізичного виховання студентської молоді", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(51), С. 99-106, doi:10.15391/snsv.2016-1.017


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Андрєєва, Катерина Уляна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge