DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.004

Удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі попередньої базової підготовки

Галина Артем’єва, Тетяна Мошенська

Анотація


Мета: дослідити вплив запропонованої методики на показники спеціальної фізичної підготовленості гімнасток у спортивній аеробіці на етапі попередньої базової підготовки.

Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь дівчата 7–9 років у кількості 20 спортсменок 1-го та 2-го юнацького розряду зі спортивної аеробіки. Контрольна група склала 10 осіб і експериментальна – 10 осіб. Для проведення дослідження використовували наступні методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, метод експертної оцінки, методи математичної статистики.

Результати: у результаті проведеного дослідження виявлено позитивний вплив засобів гімнастичних вправ без предмета та з предметом на показники спеціальної фізичної підготовленості гімнасток у спортивній аеробіці на етапі попередньої базової підготовки.

Висновки: достовірно змінились п’ять з шести показників спеціальної фізичної підготовленості при заданій надійності 95%.


Ключові слова


спортивна аеробіка; спеціальна фізична підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемьева, Г.П., Друзь, В.А., Лысенко, А.О. (2015), "Разработка общих принципов оценки качественных характеристик двигательной деятельности в фитнес-аеробике и видах спорта эстетической направленности", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(50), С. 20-24, doi: 10.15391/snsv.2015-6.002.

Мякинченко, Е.Б., Шестакова, М.П. (2002), Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учебное пособие для студентов вузов физической культуры, СпортАкадемПресс, Москва.

Боляк, А.А., Боляк, Н.Л. (2009), "Моделювання технiчної пiдготовленостi спортсменiв в аеробiчнiй гiмнастицi (спортивнiй аеробiцi)", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2, С. 119-123.

Боляк, А.А. (2002), "Новые подходы к процесу специальной физической подготовки в спортивной аэробике", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5, С. 97-101.

Зациорский, В. М. (2009), Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания, Совет. спорт, Москва.

Левчук, Л. (2004), "Формування методології спортивної аеробіки", Молода спортивна наука України, Вип. 8, Т. 1, С. 244-247.

Мошенская, Т.В. (2013), "Совместимость спортсменок при формировании команды по спортивной аэробики с учетом их технической и специальной физической подготовленности", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5, C. 52-55.

Мошенская, Т.В., Бодренкова, И.А. (2015), "Специальная скоростно-силовая подготовка как основа повышения технического мастерства в спортивной аэробике", Педагогика, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 15, С. 67-73.

Сергієнко, Л.П. (2004), "Формування рухового уміння на початковому етапі навчання при заняттях аеробікою та ритмічною гімнастикою", Молода спортивна наука України, Вип. 8, Т. 3, С. 342-344.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Артем’єва Галина, Мошенська Тетяна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge