Improvement of training process of powerlifters on the basis of an interactive program "PersTrainer"

Authors

  • Володимир Ашанін
  • Анатолій Ровний
  • Владлена Пасько
  • Максим Войтенко

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.005

Keywords:

powerlifting, training process, information and communication technologies, mobile training

Abstract

Volodymyr Ashanin, Anatoliy Rovnyi, Vladlena Pasko & Maksim Voitenko

Purpose: to develop and scientifically substantiate the program "PersTrainer" for improving the training process of powerlifters.

Material & Methods: the study involved the powerlifters of 1618 years. The following research methods were used: analysis and generalization of the literary sources and data of the Internet, pedagogical observation and the method of information modeling.

Results: the interactive program "PersTrainer" is developed and theoretically justified, which allows individually calculating the training load in different training cycles.

Conclusion: it is possible to plan training loads on the basis of individually proposed exercise complexes, which are presented in the interactive program "PersTrainer".

References

Ашанін, В.С., Пасько, В.В. , Подоляка, О.Б., Ровний, А.С., Єрмолаєв, В.К. (2015), "Удосконалення комплексної спеціальної фізичної підготовленості спортсменів-регбістів 16–18 років", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(45), С. 16-22, doi: 10.15391/snsv.2015-1.002.

Ашанин, В., Ровный, А., Пасько, В., Полторацкая, А., Войтенко, М. (2017), "Удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів з використанням інформаційних технологій", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(61), С. 24-29, doi: 10.15391/snsv.2017-5.004

Звягінцева, І.М. (2012), Силова та фізична підготовка. Пауерлiфтинг: Методичні вказівки з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» для студентів усіх спеціальностей Академії, ХДАМГ, Харків.

Мартиросян, А., Пасько, В., Ровний, А., Ашанін, В., Муха, В. (2017), "Експериментальна програма фізичної підготовки регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(59), С. 84-91, doi: 10.15391/snsv.2017-3.015

Ніжніченко, Д.О. (2013), "Методика корекції тренувального процесу в пауерліфтингу з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості на етапі попередньої базової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(35), С. 34-38.

Олешко, В.Г. (2011), Підготовка спортсменів у силових видах спорту, ДІА, Київ.

Пасько, В.В. (2017), "Вдосконалення тренувального процесу регбістів на основі застосування моделей фізичної та технічної підготовленості", Спортивные игры, № 1, С. 38-40.

Пасько, В.В., Полторацька, Г.С., Войтенко, М.В. (2017), "Застосування комп’ютерних технологій у навчально-тренувальному процесі пауерліфтерів", Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: збірник наукових праць, № 1, С. 72-74.

Пасько, В.В. (2008), "Применение компьютерных технологий в процессе развития тактического мышления у юных спортсменов в игровых видах спорта", Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: сб. статей IV международной научной конференции, 5 февраля 2008 года, Харьков-Белгород-Красноярск, С. 150-152.

Пасько, В.В., Подоляка, О.Б. (2014), "Совершенствование учебно-тренировочного процесса регбистов 16–18 лет", Материалы X международной научной конференции «Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях», 7–8 февраля 2014 года, Белгород-Харьков-Красноярск, Т. 2, С. 124-127.

Пасько, В.В. (2010), "Використання комп’ютерних технологій в учбово-тренувальному процесі у контактних ігрових видах спорту (на прикладі регбі)", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1-2, С. 117-120.

Пасько, В.В. (2016), Інноваційні технології удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт», Дніпропетровськ, 22 с.

Пасько, В.В. (2014), "Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе учета параметров общей физической подготовки регбистов", Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, Вип. 18, Т. 1, С. 193-200.

Пасько, В.В. (2017), Удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням комп’ютерних технологій, ХДАФК, Харків.

Петренко, Ю.І., Тимошенко, О.М. (2017), "Особливості використання мобільних пристроїв у навчальному процесі ВНЗ фізичної культури", Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: збірник наукових праць, № 1, С. 75-77.

Подоляка, О.Б., Пасько, В.В. (2010), "Доцільність використання комп’ютерних технологій у регбі", Україна наукова: Матеріали VII Всеук. наук.-практ. інтернет-конф., 20–22 грудня 2010 року, Ч. 8, Київ, С. 28-29.

Подоляка, О.Б., Пасько, В.В. (2011), "Навчальна комп’ютерна програма «Регбі-13» для вдосконалення навчально-тренувального процесу в регбіліг", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4, С. 163-168.

Ровний, А.С., Пасько, В.В. (2017), "Моделі фізичної підготовленості як основа управління тренувальним процесом регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”: зб. наукових праць, Випуск 2 (83)17, С. 92-96.

Ровний, А.С., Пасько, В.В. (2017), "Совершенствование тренировочного процесса регбистов средствами гипоксической тренировки", Спортивные игры, № 4, С. 51-55.

Шейко, Б.И. (2005), Пауэрлифтинг. Настольная книга пауэрлифтера, ЗАО ЕАМ Спорт Сервис, Москва.

Ashanin, V., Filenko, L., Pasko, V., Poltoratskaya, A. & Tserkovna, O. (2017), "Informatization on the physical culture of students using the «physical education» computer program", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17 (3), pp. 1970-1976.

Pasko, V.V. (2014), "Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters special physical preparedness of rugby-players", Physical education of students, No. 3, pp. 49-56.

Pasko, V.V. (2014), "Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters technical preparation of rugby-players", Slobozhanskiy herald of science and sport, No. 1(39), рр. 115-121.

Rovniy, A.S., Pasko, V.V. & Grebeniuk, O.V. (2016), "Adaptation of reformation of physiological functions of the organism of the 400 mhurdlers during hypoxic training", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 16(4), pp. 1340-1344.

Rovniy, A, Pasko, V. & Galimskyi, V. (2017), "Hypoxic training as the basis for the special performance of karate sportsmen", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17 (3), pp. 1180-1185.

Rovniy, A., Pasko, V. & Martyrosyan, A. (2017), "Adaptation of the cardioresphiratory system to hypoxic actions of the rugby players depending on the playing position", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17 (2), pp. 804-809.

Rovniy, A., Pasko, V., Stepanenko, D. & Grebeniuk, O. (2017), "Hypoxic capacity as the basis for sport efficiency achievements in the men's 400-meter hurdling", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17(1), pp. 300-305.

Swinton, P.A., Lloyd, R., Agouris, I. & Stewart, A. (2009), "Contemporary training practices in elite british powerlifters: survey results from an international competition", J. Strength. Cond Res, Vol. 23(2), pp. 380-384.

Published

2017-12-30

How to Cite

Ашанін, В., Ровний, А., Пасько, В., & Войтенко, М. (2017). Improvement of training process of powerlifters on the basis of an interactive program "PersTrainer". Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(62), 26–30. https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.005

Issue

Section

Articles