Динаміка фізичної підготовленості студентів під час секційних занять кросфітом та футболом

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.006

Ключові слова:

студенти, фізичне виховання, кросфіт, футбол, фізична підготовленість, секційна робота

Анотація

Мета: оцінити вплив занять кросфітом та футболом у рамках секційної роботи з фізичного виховання на динаміку фізичної підготовленості студентів.

Матеріал і методи: дослідження рівня фізичної підготовленості студентів здійснювалося за допомогою двох тестувань: до та після впровадження експериментальних методик у групах обстеження. Були сформовані дві експериментальні (18 дівчат, 16 хлопців) та дві контрольні групи (по 22 дівчини та хлопці) зі студентів 2 курсу Херсонського державного університету.

Результати: здійснено аналіз фізичної підготовленості студентів університету під впливом занять кросфітом та футболом в рамках секційної роботи з фізичного виховання за динамікою показників розвитку швидкісних, силових і швидкісно-силових якостей, розвитку спритності та гнучкості.

Висновки: використання розроблених методичних підходів щодо застосування секційних форм фізичного виховання посприяло суттєвішим змінам у показниках фізичної підготовленості. 

Посилання

Базилевич, Н.О., Тонконог, О.С. (2017), "Вплив занять кросфітом на формування мотивації студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом", Молодий вчений, № 2 (42), С. 113-117, режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/27.pdf

Біліченко, О.О. (2014), Гендерні особливості формування мотивації до занять фізичним вихованням у студентів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук фіз. вих. і спорту, Дніпро, 21 с.

Бондарев, Д.В. (2008), "Оценка интенсивности специфических упражнений футбола при выполнении их студентами", Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, Луцьк, Т.2, C. 20-23.

Галюза, С.С. (2013), Розвиток фізичних здібностей студенток університетів в процесі занять футболом: автореф. дис. канд. пед. наук, Луганськ, 20 с.

Зиннатнуров, А.З., Панов, И.И. (2014), "Кроссфит как направление совершенствования процесса физического воспитания в вузе", Известия Тул. гос. ун-та: Физическая культура. Спорт, № 1, С. 14-19.

Кокорев, Д.А., Выприков, Д.В., Везеницин, О.В. (2016), "Методика использования функционального многоборья (кроссфита) в процессе физического воспитания студентов", Теория и практика физ. культуры, 2016, № 9, С. 16-18.

Маляр, Е.І. (2007), "Вплив засобів футболу на рівень функціональної підготовленості студентів-податківців", Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. вих. і спорту, № 7, С. 101-104.

Носко, М.О., Данілов, О.О., Маслов, В.М. (2011), Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології, Видавничий Дім "Слово", Київ.

Оксьом, П.М., Шумаков, О.В. (2007), "Міні-футбол – ефективний засіб фізичного виховання студенток вищого педагогічного навчального закладу", Проблеми та перспективи розвитку ігрових видів спорту: зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, С. 54-58.

Сергієнко, Л.П. (2007), Тестування рухових здібностей школярів, Олімпійська література, Київ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-30

Номер

Розділ

Статті