Динаміка показників серцево-судинної системи при комбінованих аортальних пороках під впливом програми фізичної терапії в ході реабілітаційного процесу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.010

Ключові слова:

фізична терапія, комбінований аортальний порок, функціональні показники серцево-судинної системи

Анотація

Мета: дослідити гемодинамічні показники та реакцію серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження хворих на комбінований аортальний порок з серцевою недостатністю (СН) І ступеня під впливом розробленої нами комплексної програми фізичної терапії в ході реабілітаційного процесу.

Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 26 чоловіків середнього віку з діагнозом: комбінований порок аортального клапану, СН І ст.

Результати: проаналізовано динаміку функціональних показників серцево-судинної системи хворих під впливом програми фізичної терапії.

Висновки: поєднання ранкової гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики, самостійних занять та дозованої ходьби з лікувальним масажем сприяє нормалізації судинного тонусу, моторно-судинних рефлексів та артеріального тиску, підвищенню толерантності серцево-судинної системи до фізичного навантаження.

Посилання

Бойко, С.М., Калмикова, Ю.С. (2015), "Дослідження ефективності фізичної реабілітації за функціональними показниками серцево-судинної системи при комбінованих аортальних пороках", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 13-19.

Граевская, Н.Д, Долматова, Т.И. (2004), Спортивная медицина, Советский спорт, Москва.

Казаков, В.Н., Сокрут, В.Н., Поважная, Е.С. (2003), Медицинская реабилитация в терапии, Донецкий ГМУ, Донецк.

Калмиков, С.А. (2008), Фітотерапія, ХДАФК, Харків.

Калмиков, С.А., Драніщева, О.В. (2015), "Фізична реабілітація при недостатності аортального клапану", XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров я", ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмиков, С.А., Калмыкова, Ю.С., Поруччикова, Л.Г. (2015), "Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни", Проблеми безперервної медичної науки та освіти, № 1(17), С. 19-24.

Калмикова, Ю.С. (2014), Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку, ХДАФК, Харків.

Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2017), "Застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 16-26.

Калмикова, Ю.С., Яковенко, Л.Ю. (2015), "Особливості застосування методик лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі І стадії", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали II Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-11 грудня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмыков, С.А., Феди, Б.С. (2016), "Актуальные вопросы немедикаментозной терапии начальных стадий гипертонической болезни", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 101-108.

Маколкин, В.И. (1986), Приобретенные пороки сердца, Медицина, Москва.

Пєшкова, О. В. (2013), "Вплив засобів фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи спортсменів при початкових ступенях перетренованості", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 108-113.

Пєшкова, О.В. (2011), Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, СПДФО Бровін, О.В., Харків.

Попов, С.Н и др. (2008), Лечебная физическая культура, Валеев, Н.М, Гарасеева, Т.С. (ред.), Академия, Москва, С. 40-78.

Попов, С.Н. (2005), Физическая реабилитация, Феникс, Ростов н/Д.

Рацун, М., Пєшкова, О.В., Калмиков, С.А. (2015), "Комплексна фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі І стадії на санаторному етапі реабілітації", Актуальні проблеми медикобіологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: матеріли І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 квітня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 127-130.

Романчук, А.П. (2010), Лікарсько-педагогічний контроль в оздоровчій фізичній культурі, Букаєв Вадим Вікторович, Одеса.

Середюк, Н.М., Вакалюк, І.П., Стасишин, О.С. (2013), Внутрішня медицина: терапія, ВСВ Медицина, Київ.

Kalmykov, S.A. (2013), "Features of method of medical physical culture at insufficiency of aortic valve". Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 1, pp. 25-29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-30

Номер

Розділ

Статті