DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.010

Динаміка показників серцево-судинної системи при комбінованих аортальних пороках під впливом програми фізичної терапії в ході реабілітаційного процесу

Сергій Калмиков, Юлія Калмикова

Анотація


Мета: дослідити гемодинамічні показники та реакцію серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження хворих на комбінований аортальний порок з серцевою недостатністю (СН) І ступеня під впливом розробленої нами комплексної програми фізичної терапії в ході реабілітаційного процесу.

Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 26 чоловіків середнього віку з діагнозом: комбінований порок аортального клапану, СН І ст.

Результати: проаналізовано динаміку функціональних показників серцево-судинної системи хворих під впливом програми фізичної терапії.

Висновки: поєднання ранкової гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики, самостійних занять та дозованої ходьби з лікувальним масажем сприяє нормалізації судинного тонусу, моторно-судинних рефлексів та артеріального тиску, підвищенню толерантності серцево-судинної системи до фізичного навантаження.


Ключові слова


фізична терапія; комбінований аортальний порок; функціональні показники серцево-судинної системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко, С.М., Калмикова, Ю.С. (2015), "Дослідження ефективності фізичної реабілітації за функціональними показниками серцево-судинної системи при комбінованих аортальних пороках", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 13-19.

Граевская, Н.Д, Долматова, Т.И. (2004), Спортивная медицина, Советский спорт, Москва.

Казаков, В.Н., Сокрут, В.Н., Поважная, Е.С. (2003), Медицинская реабилитация в терапии, Донецкий ГМУ, Донецк.

Калмиков, С.А. (2008), Фітотерапія, ХДАФК, Харків.

Калмиков, С.А., Драніщева, О.В. (2015), "Фізична реабілітація при недостатності аортального клапану", XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров я", ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмиков, С.А., Калмыкова, Ю.С., Поруччикова, Л.Г. (2015), "Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни", Проблеми безперервної медичної науки та освіти, № 1(17), С. 19-24.

Калмикова, Ю.С. (2014), Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку, ХДАФК, Харків.

Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2017), "Застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 16-26.

Калмикова, Ю.С., Яковенко, Л.Ю. (2015), "Особливості застосування методик лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі І стадії", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали II Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-11 грудня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмыков, С.А., Феди, Б.С. (2016), "Актуальные вопросы немедикаментозной терапии начальных стадий гипертонической болезни", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 101-108.

Маколкин, В.И. (1986), Приобретенные пороки сердца, Медицина, Москва.

Пєшкова, О. В. (2013), "Вплив засобів фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи спортсменів при початкових ступенях перетренованості", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 108-113.

Пєшкова, О.В. (2011), Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, СПДФО Бровін, О.В., Харків.

Попов, С.Н и др. (2008), Лечебная физическая культура, Валеев, Н.М, Гарасеева, Т.С. (ред.), Академия, Москва, С. 40-78.

Попов, С.Н. (2005), Физическая реабилитация, Феникс, Ростов н/Д.

Рацун, М., Пєшкова, О.В., Калмиков, С.А. (2015), "Комплексна фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі І стадії на санаторному етапі реабілітації", Актуальні проблеми медикобіологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: матеріли І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 квітня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 127-130.

Романчук, А.П. (2010), Лікарсько-педагогічний контроль в оздоровчій фізичній культурі, Букаєв Вадим Вікторович, Одеса.

Середюк, Н.М., Вакалюк, І.П., Стасишин, О.С. (2013), Внутрішня медицина: терапія, ВСВ Медицина, Київ.

Kalmykov, S.A. (2013), "Features of method of medical physical culture at insufficiency of aortic valve". Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 1, pp. 25-29.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Сергій Калмиков, Юлія Калмикова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge