Дослідження показників серцево-судинної системи школярів 13–14-ти років

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.012

Ключові слова:

серцево-судинна система, школярі, частота серцевих скорочень, систолічний тиск, діастолічний тиск, проба Руф’є

Анотація

Мета: визначити рівень функціонування серцево-судинної системи учнів 8-9-х класів.

Матеріал і методи: у дослідженні прийняли участь 59 учнів 8–9-х класів. Застосовувалися такі методи дослідження, як теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, методи вивчення функціонального стану серцево-судинної системи та методи математичної статистики.

Результати: представлено порівняння показників серцево-судинної системи у статевому, віковому аспектах та з відповідною оцінною шкалою.

Висновки: у статевому аспекті виявлено, що показники функціонування серцево-судинної системи у учнів 8-го класу вищі у дівчат, а у школярів 9-го класу – у юнаків; з віком у хлопців спостерігається дещо більші значення показників, у дівчат, навпаки, – менші; порівняння з оціночною шкалою показало, що результати школярів 8–9-х класів відповідають «середньому» рівню. 

Посилання

Ажиппо, О.Ю., Мамешина, М.А., Масляк, І.П. (2016), "Оцінка фізичного здоров’я школярів середніх класів", XVI Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України", ХДАФК, Харків, С. 3-6.

Коц, Я.М. (1998), Спортивная физиология, Физкультура и спорт, Москва.

Круцевич, Т.Ю., Воробйов, М.І., Безверхня, Г.В. (2011), Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді, Олімп. література, Київ.

Кузьменко, І. (2017), "Рівень фізичного розвитку учнів 7–8-х класів", Спортивна наука України, № 1 (77), С. 34-37.

Ласточкін, В., Ровний, А. (2016), "Адаптивні перебудови серця юних спортсменів у залежності від спрямованості тренувальної діяльності", Слобожанський науково-спортивний вісник, С. 69-73, doi:10.15391/snsv.2016-3.013.

Мамешина, М.А. (2016), "Стан фізичного здоров’я школярів 7–8-х класів загальноосвітньої школи", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(55), С. 47-52, doi:10.15391/snsv.2016-5.008.

Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень моз України» (2016), Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 р., Київ.

Поляков, С.Д., Хрущев, С.В., Корнеева, И.Т. (2006), Мониторинг и коррекция физического здоровья школьников, Айрис-пресс, Москва.

Солодков, А.С, Сологуб, Е.Б. (2005), Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная, Олимпия Пресс, Москва.

Шестерова, Л.Є. (2017), "Шляхи підвищення фізичної активності і підготовленості школярів середніх класів", ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення", ХДАФК, Харків,С. 178-185.

Bala, T.M. (2012), "The influence of cheerleading exercises on these school children’s physical health of 5–9th form", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, № 4, рр. 12-16.

Ertek, S. & Cicero, A. (2012), "Impact of physical activity on inflammation: Effects on cardiovascular disease risk and other inflammatory conditions", Archives of Medical Science, № 8(5), рр. 794-804.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-30

Номер

Розділ

Статті