Зміни фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років під впливом участі у збільшеній кількості змагань протягом року

Автор(и)

  • Олена Несен
  • Ірина Помещикова
  • Світлана Червона
  • Наталія Пащенко

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.013

Ключові слова:

юні гандболістки, фізична підготовленість, зміни підготовленості, кореляційна взаємозалежність, групи початкової підготовки, контроль фізичної підготовленості

Анотація

Мета: визначити вплив змагальної діяльності на показники фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років.

Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь 20 спортсменок групи початкової підготовки ДЮСШ у віці 9–10 років. Під час дослідження використовувались наступні методи та методики: аналіз наукової та методичної літератури; педагогічне тестування, яке налічувало 8 фізичних тестів; методи статистичної обробки інформації.

Результати: встановлено, що на початок навчально-тренувального року більшість юних гандболісток, що приймали участь у дослідженні, успішно склали фізичні тести за нормативними вимогами ДЮСШ з гандболу. Тренувальні заняття, які побудовані за навчальною програмою ДЮСШ з гандболу для груп початкової підготовки 1 року навчання та доповнені більшою кількістю участі у змаганнях, призводять до покращення більшості з показників фізичної підготовленості юних спортсменок.

Висновки: встановлено нерівномірність змін у результатах тестування фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років протягом навчально-тренувального року. Підтверджено наявність кореляційних зв’язків між окремими показниками фізичної підготовленості юних спортсменок. Отримані результати свідчать про більш суттєвий приріст результатів у фізичних тестах юних спортсменок, які частіше приймали участь у змаганнях.

Посилання

Бикова, О.О. (2016), "Акробатичні вправи та вправи із застосуванням швидкісної (координаційної) драбини як засіб покращення координаційної підготовленості гандболістів", Вісник Чегрнігівського національного педагогічного університету, Вип. 139, Том 1, С. 25-29.

Бикова, О.О. (2016), "Зв'язок ефективності змагальної діяльності гандболістів 13-14 років з показниками фізичної підготовленості", Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, Вип. 23, С. 16-–21.

Бубела, О.Ю. (2002), Оптимізація процесу формування постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням комп'ютерних технологій: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту, Львів, 17 с.

Данилов, О.О., Кубраченко, О.Г., Кушнірюк, С.Г., Маслов, В.М. (2003), Гандбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Державний комітет України з питань фізичної культури та спорту, Київ, Україна.

Зайцева, В.О., Шевченко, О.О. (2017), "Зміни рівня швидкісної та швидкісно-силової підготовленості юних тенісистів 7–9 років", Спортивные игры, № 4, С. 19-22.

Лебедєв, С.І. (2016), Удосконалення тренувального процесу юних футболістів 10-12 років з урахуванням ігрового амплуа: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту, Харків, 20 с.

Партола, Т.І. (2014), "Вплив показників функціональної, координаційної і силової підготовленості на рівень навченості фізичних вправ учнів середнього шкільного віку", Теорія та методика фізичного виховання, №03, C. 25-38.

Попова, Л.В., Бикова, О.О. (2017), "Зміни показників координаційних здібностей гандболістів 13–14 років протягом року", Спортивные игры, № 4, С. 47-50.

Ханюкова, О.В. (2015), "Аналіз впливу методики планування навчально-тренувального процесу на рівень фізичної підготовленості тенісистів першого року навчання", Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 11 (66), С. 156-160.

Червона, С.П. (2012), "Контроль за ефективністю техніко-тактичних дій пенальтистів у гандболі", Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, С. 173-175.

Червона, С.П., Бикова, О.О., Помещикова, І.П. (2016), "Зміни рівня фізичної підготовленості гандболістів 13–14 років під впливом акробатичних вправ та вправ із застосуванням координаційної драбини", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(55), С. 95-98, doi: 10.15391/snsv.2016-5.017.

Bykova, O., Druz, V., Pomeshchikova, I., Strelnikova, E., Strelnikov, G., Melnyk, A. & Shyriaieva, I.(2017),"Changes of technical preparedness of handball players of 13–14 years old under the influence of exercises of the coordination orientation", Journal of physical education and sport (JPES), No. 17(3), Art. 185, pp. 1899-1905.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-30

Номер

Розділ

Статті